Tips in Bree
Zoeken
Openingsuren stadhuis

Openingsuren stadhuis Bree
(Ruimtelijke ordening en leefmilieu, Burgerzaken, Financiële dienst)

ma 08.30u-12.30u  
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u  
vr 08.30u-12.30u  

 

Openingsuren Centrale balie
(Onthaal, Toerisme, Ombudsdienst, AGB)

ma 08.30u-12.30u 14u-16.30u
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u 14u-16.30u
vr 08.30u-12.30u  

 

Contact
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. 089 84 85 00
 
bree.be Webutation
 
Links
 
 

Bree Top

SEPTEMBER 2017

De herinrichting van de Grauwe Torenwal is bijna klaar! De eindlaag (asfalt) wordt gezet op woensdag 30 en donderdag 31 augustus (als de weergoden meewerken toch). Dit betekent dat die 2 dagen de Grauwe Torenwal volledig wordt afgesloten. Zet uw auto dus tijdig weg uit deze zone!

Het betekent ook dat de Opitterpoort, Mussenburgstraat en Opitterstraat deze twee dagen doodlopend worden en dat in de straten waar eenrichtingsverkeer is, dit tijdelijk wordt opgeheven.

De P. Lambertusstraat en het Stadsplein worden eveneens doodlopend en dit vanaf 28 augustus tot en met 31 augustus. Ook hier wordt het eenrichtingsverkeer in die dagen opgeheven.

De Oudestraat en Parkstraat zijn enkel via de Sint-Jobstraat bereikbaar.

De Stationswal is bereikbaar via Malta, Witte Torenwal of Hoogstraat. (verwittig ook tijdig uw eventuele leveranciers!)

Wij danken u alvast voor alle geduld en begrip.

Nog meer info nodig? Digitaal kan u het stadsbestuur bereiken via centralebalie@bree.be.


BREE TOP => HERINRICHTING BREE CENTRUM mei 2017

De herinrichting van de Grauwe Torenwal vordert goed. Deze week verhuizen de werkzaamheden naar de buitenzijde van de wal. In het najaar gaan we zonder twijfel feestelijk klinken op de oplevering van deze geslaagde fase. Hoog tijd dus om vooruit te blikken naar wat er daarna op de agenda staat.

Einde maart lichtte studiebureau Arcadis aan de ondernemers in Bree centrum toe wat de fases ‘Stationswal’ en ‘Bree centrum’ inhouden. Na een grondige aanpak van de Stationswal volgend jaar, duiken we in 2019 namelijk (r)echt het centrum in en dan wordt het -op z’n minst gezegd- toch een hele organisatie in onze smalle straatjes. Begrijpelijk dat zulke vooruitzichten voor een bepaalde spanning zorgen en dat allerhande vragen en bezorgdheden rijzen, zowel praktisch als commercieel.

Het is belangrijk om ter harte te nemen, dat wij jullie graag nu al willen informeren, terwijl de uitvoeringsplannen nog in de maak zijn. Dit zorgt ervoor dat er al een overzicht kan gegeven worden van de verschillende te nemen stappen, hoewel sommige voorstellen nog in onderzoeksfase zijn en mogelijk nog wijzigen. Deze zaken licht het stadsbestuur samen met Arcadis toe in een eerste reeks infosessies op 6 mei voor zij die in de toekomstige werfzone wonen of werken.

De herinrichting van de Stationswal staat eerst en vooral voor een ingrijpend stukje rioleringswerk. Dit project is een eindstuk in het verdiepen van de Breeërstadsbeek, waarbij een grote connectieput voor de opvang van regenwaterriolen wordt aangelegd onder het kruispunt met Malta. De aanbesteding voor deze werken is voorzien voor komend najaar, om te starten met het opbreken in het voorjaar van 2018. Na 5 maanden zal dit stukje wal volledig heringericht zijn, en zullen de principes van de Grauwe Torenwal ook hier doorgetrokken worden. We zetten opnieuw in op veiligheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. Zo zal het hoekje rond de oude Verwerstoren ingericht worden als een leuk “hangplekje” voor jong en oud.

Daarnaast is de herinrichting van de Stationswal ook een sleutelstuk, aangezien er een aantal wijzigingen in de verkeerssituatie voor deze buurt en aangrenzende straten mee gepaard gaan. Al in het najaar nemen we een voorbereidende start met wijzigende rijrichtingen voor de Witte Torenwal, Witte Torenstraat, Stift, Glycinestraat en Bloemenstraat. Binnen de kleine ring wijzigt ook de rijrichting van de Hoogstraat, Markt, Gerdingerstraat en Opitterstraat. De tijdelijke parkeerzone op de wal wordt geherlokaliseerd naar de Witte Torenwal in functie van de werken.

Tenslotte breidt in deze fase ook de blauwe parkeerzone verder uit met Witte Torenstraat, Stift, Glycinestraat, Boogschutterstraat, Passtraat, Conenstraat, Nieuwstadpoort en Zijstraat, en introduceren we zonering voor de bewonerskaarten. Verder ook belangrijk om weten op gebied van parkeerbeleid: de nieuwe Shop&Go-parkings doorlopen momenteel een succesvolle testfase en de inrichting van extra langparkeerplaatsen op wandelafstand van het centrum zit in de pijplijn. Bewoners van betrokken straten worden steeds persoonlijk op de hoogte gebracht, net zoals we telkens signalisatie in het straatbeeld voorzien om de wijzigingen duidelijk te maken aan doorgaand verkeer.

Na de Stationswal volgt de verdere herinrichting van de centrumstraten binnen de kleine Ring, op dit moment in volle voorbereiding wat betreft het administratieve dossier en de voorontwerpen. Ook hier begint het verhaal met rioleringswerken en eindigen we met een volledig heraangelegde binnenstad, waar gemotoriseerd verkeer nog welkom is, maar in een ondergeschikte rol en volgens de dan definitieve rijrichtingen. Wegens de compactheid van de centrumstraten zal alles in één aanbesteding worden uitgevoerd, waarbij steeds rekening wordt gehouden met toegankelijkheid van de woningen en handelspanden in de werfzone. Onder voorbehoud staan hiervoor 225 werkdagen op de planning vanaf de zomer van 2019.

Het stadsbestuur doet de nodige inspanningen om onder de noemer Bree Top te waken over bereikbaarheid en communicatie tijdens de wegenwerken. Initiatieven rond inspraak, minderhindervoorstellen en aantrekkelijkheid van de werf horen hier ook bij. We winden er geen doekjes om: wanneer we het centrum openbreken, is het duidelijk dat iedereen hierdoor hinder zal ondervinden. Tijdens deze eerste infosessies willen we alvast laten weten wat er de komende periode staat te gebeuren. Later volgen voor specifieke doelgroepen infomomenten waarbij we nog concreter zullen informeren en waarbij de aannemer bijvoorbeeld persoonlijke vragen kan beantwoorden en minder-hinderalternatieven zal voorstellen.

Vragen en opmerkingen mogen steeds doorgegeven worden via centralebalie@bree.be of 089 84 85 00.

Presentatie wegenwerken Bree Centrum_6 mei 


 

BREE TOP => HERINRICHTING BREE CENTRUM september 2016

In het voorjaar van 2015 werden de plannen voorgesteld met betrekking tot de nieuwe mobiliteits- en verkeerscirculatie voor het centrum van Bree. Deze plannen werden verder verfijnd, rekening houdend met de bemerkingen en suggesties van BREEZO, de verenigde handelaars en de bewoners.

De herinrichting van de Kloosterpoort/Pater Lambertusstraat en de omgeving van de bibliotheek kan je intussen al bewonderen.

Wij gaven donderdag 8 september een geslaagde infosessie over de volgende fase van de herinrichting van ons stadscentrum. In de loop van de komende weken gaat de make-over van start aan de Grauwe Torenwal. Bewoners uit de Bree TOP!-stuurgroep en ondernemers uit deze buurt kregen een vooruitblik op de vernieuwingen, de tijdslijn, de impact,...en bovendien de uitgebreide gelegenheid om praktische bezorgdheden rechtstreeks te bespreken met de aannemer Kumpen NV en onze eigen technische dienst, in aanwezigheid van de burgemeester en Centrummanager Patsy Kerkhofs.

De Bree TOP!-stuurgroep komt ongeveer 3 maal per jaar samen om mee na te denken over een vlotte voortgang van de werken en over adequate maatregelen op het gepaste moment.

Iedere fase zal met de nodige en gepaste communicatie gepaard gaan. 

De hele campagne zal worden gecommuniceerd onder de noemer “Bree Top!”.

 


 

Lees hier de Bree Top gazet

 


 

Meer info:

Centrale balie stadhuis

Vrijthof 10

3960 Bree

089 84 85 00

Centralebalie@bree.be