Tips in Bree
Zoeken
Openingsuren stadhuis

Openingsuren stadhuis Bree
(Ruimtelijke ordening en leefmilieu, Burgerzaken, Financiële dienst)

ma 08.30u-12.30u  
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u  
vr 08.30u-12.30u  

 

Openingsuren Centrale balie
(Onthaal, Toerisme, Ombudsdienst, AGB)

ma 08.30u-12.30u 14u-16.30u
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u 14u-16.30u
vr 08.30u-12.30u  

 

Contact
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. 089 84 85 00
 
bree.be Webutation
 
Links
 
 

Buurtfeest - garageverkoop - kienavond organiseren in Bree

Buurtfeest

Wat is er beter om het gemeenschapsgevoel aan te wakkeren, om de sfeer onder buren te bevorderen of om gewoon elkaar beter te leren kennen, dan samen een buurtfeest te organiseren.

Ook het stadsbestuur van Bree vindt het belangrijk dat iedereen zich goed voelt in zijn eigen buurt en kent voor de organisatie van een buurtfeest een toelage toe.

Ieder buurtcomité dat een buurtfeest organiseert en hiervoor de nodige inlichtingsformulieren indient en achteraf de nodige bewijsstukken binnenbrengt zal een toelage voor € 100 ontvangen.

In het jaar 2009 werd er door de stad Bree € 5300 voor buurtfeesten uitbetaald.
 

Download  hier  het inlichtingenformulier, vul het in en mail het door naar katrien.segers @ bree.be of breng het binnen op het stadhuis.

Garageverkoop

Hoe aanvragen?

De laatste jaren kent het begrip garageverkoop een felle opmars. Regelmatig krijgt het stadsbestuur aanvragen voor een garageverkoop per straat of wijk. We zetten even de gang van zaken op een rijtje.

  • Een garageverkoop is een commerciële activiteit, daarom komt deze activiteit niet in aanmerking voor een premie voor straat- en wijkfeesten.
  • Een garageverkoop door particulieren is vrij van leurkaart, maar u heeft wel toestemming van het schepencollege nodig voor de organisatie. Dit vraagt u best schriftelijk aan bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vrijthof 10, 3960 Bree.
  • Wanneer meerdere garageverkopen tegelijk door-gaan in vb. dezelfde straat en wanneer er een overkoepelende organisator is vb. een wijkcomité, dan moet de organisator een lijst met alle deelnemers opstellen (vb. oplijsting huisnummers per straat).
  • Er mogen enkel goederen van het particuliere eigendom verkocht worden. U mag dus met andere woorden uw zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen, maar u mag geen spullen aankopen met het oog ze te verkopen op de garageverkoop (vb. aankoop van 20 speelgoedjes die op de garageverkoop verkocht zullen worden).
  • Het verkopen van eetwaren en dranken voor eigen rekening is niet toegestaan. Dit kan enkel wanneer de verkoop een menslievend doel heeft en gebeurt door een vereniging. De vereniging heeft hiervoor een speciale machtiging van het schepencollege nodig.

U vraagt de toestemming voor een garageverkoop best minstens een maand voor aanvang aan door een brief te sturen naar het schepencollege, met daarin alle praktische informatie over de garageverkoop (datum, uren, af te sluiten straten, deelnemers, verkoop dranken/eetwaren...). U ontvangt dan vanuit onze diensten alle informatie die u nodig heeft, alsook een bericht over de beslissing van het schepencollege.

Kienavond

Hier vindt u het aanvraagformulier voor een kienvergunning.
Dit mag ingevuld doorgestuurd worden naar secretariaat@bree.be

 

 

Inwoner > Buurtfeest - garageverkoop - kienavond / Evenementen 2018 / Inname openbaar domein / Mobiliteit / Vrijwilligers