Tips in Bree
Zoeken
Openingsuren stadhuis

Openingsuren stadhuis Bree
(Ruimtelijke ordening en leefmilieu, Burgerzaken, Financiële dienst)

ma 08.30u-12.30u  
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u  
vr 08.30u-12.30u  

 

Openingsuren Centrale balie
(Onthaal, Toerisme, Ombudsdienst, AGB)

ma 08.30u-12.30u 14u-16.30u
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u 14u-16.30u
vr 08.30u-12.30u  

 

Contact
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. 089 84 85 00
 
bree.be Webutation
 
Links
 
 

Markten

Wekelijkse vrijdagmarkt

Bree centrum

Vrijdag van 8.00 tot 12.00 u.

 

Jaarmarkt - Sinterklaasmarkt

Bree centrum

5 december van 8.00 tot 18.00 u.

Opgelet: als 5 december op een zondag valt, gaat de Sinterklaasmarkt door op zaterdag 4 december.

 

CONTACT

markt@bree.be - 089 84 85 00

 

Bericht aan marktkramers op risico (wekelijkse vrijdagmarkt)

Iedere marktkramer die op risico komt, dient in het bezit te zijn van een machtiging ambulante handel of hoofdleurkaart en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.  

Marktbonnen zijn te koop aan de centrale balie in het Stadhuis van Bree, Vrijthof 10, 3960 Bree tijdens de kantooruren (zie openingsuren). 

Enkele richtlijnen

     1. Parkeren

 • Gelieve de voertuigen niet te parkeren in het marktcircuit. Na toewijzing van de plaats kan het voertuig opgehaald worden. Afsluitingen steeds terug plaatsen.

2. Toewijzing losse plaatsen:

 • De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.
 • De machtiging als werkgever, de machtiging van de helper(s) en de identiteitskaart dient op vraag van de marktleiding te worden getoond.
 • Om 8.00 uur wordt ter hoogte van het Stadsplein samengekomen en worden de openliggende plaatsen via loting toegewezen.
 • Losse deelnemers zijn verplicht de plaats in te nemen, die door de marktleider toegewezen wordt. Zij dienen hun stand onmiddellijk op te bouwen en te openen.
 • De voertuigen die de marktwaren aanbrengen en die het goede verloop van het marktgebeuren hinderen, dienen gelost en van de markt verwijderd. Deze voertuigen moeten geparkeerd worden buiten het marktcircuit.
 • De standplaats mag niet opgeruimd en zeker niet verlaten worden voor 12.00 u. Het volledig marktterrein moet ontruimd zijn door alle standhouders en hun voertuigen moeten ten laatste om 13.30 uur verwijderd zijn.
 • Standhouders aan wie een standplaats op de markt is toegewezen, dienen tussen de gevels en kramen een minimum doorgang vrij te houden; ingangen van handelspanden dienen toegankelijk te blijven.
 • Alle bepalingen inzake het verkeer zijn/worden opgenomen in het verkeersreglement terzake. De marktkramers dienen een verzekering af te sluiten ter dekking van hun burgerlijke aansprakelijkheid. Zij dienen alle veiligheidsmaatregelen te treffen die nodig zijn om brand, diefstal en andere schade of verliezen te voorkomen. Zij blijven burgerlijk aansprakelijk voor alle ongevallen, schade of verliezen die zij zelf of hun kraam zou veroorzaken.
 • De gebruikte koel- en verwarmingsinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 • Handelaars in voedingswaren dienen alle voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid na te leven.
 • Elektriciteitsaansluiting gebeurt uitsluitend door aansluiting op de daartoe voorziene stroomverdelingskasten. Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen is verboden. Het gebruik van gastoestellen dient te gebeuren conform de wettelijke voorschriften. Een brandblustoestel dient op de stand aanwezig te zijn.
 • Elke standhouder dient de nodige voorzorgen te nemen om het vervuilen van het marktterrein te beperken. Al het geproduceerde afval afkomstig van de marktdag op de standplaats dient zelf te worden meegenomen. De wettelijke bepalingen op het slinger- en zwerfvuil zijn eveneens van toepassing.
 • De instructies van de marktmeester dienen te allen tijde strikt te worden opgevolgd.

  Wij verwachten dat deze regels door iedereen strikt worden nageleefd. Overtreders kunnen tijdelijk of permanent geschorst worden als kandidaat losse plaats en de mogelijkheid om een abonnement te verkrijgen. Dit zal, indien mogelijk, persoonlijk medegedeeld worden. Tevens zal het via aangetekend schrijven medegedeeld worden.

   

Aanvraag voor een vaste standplaats op de markt in Bree

Vul dit formulier in en bezorg het, samen met de gevraagde documenten, aan

Dienst markten - Vrijthof 10 - 3960 Bree - markt@bree.be

Bezoeker > Winkelen > Markten