Tips in Bree
Zoeken
Openingsuren stadhuis

Openingsuren stadhuis Bree
(Ruimtelijke ordening en leefmilieu, Burgerzaken, Financiële dienst)

ma 08.30u-12.30u  
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u  
vr 08.30u-12.30u  

 

Openingsuren Centrale balie
(Onthaal, Toerisme, Ombudsdienst, AGB)

ma 08.30u-12.30u 14u-16.30u
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u 14u-16.30u
vr 08.30u-12.30u  

 

Contact
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. 089 84 85 00
 
bree.be Webutation
 
Links
 
 

Politiezone Carma

Politiezone Carma

Contact

Politiezone Carma (5385)
Rode Kruislaan 34
3960 Bree
Tel. 089 48 06 30
Fax: 089 48 06 57
site-bree@politiecarma.be
www.lokalepolitie.be/5909 


Dringende hulpverlening
Binnen een passende termijn een antwoord bieden op elke oproep waarbij dringende politiehulp noodzakelijk is, blijft een belangrijke taak van de politie. Het noodteam is klokrond ter beschikking. Zij komen tussen bij verkeersongevallen, alarmmeldingen, vechtpartijen, diefstallen, enz. U kan hen steeds bereiken via het noodnummer 101.
Slachtoffers en personen die geconfronteerd werden met een schokkende gebeurtenis kunnen beroep doen op onze dienst slachtofferhulp.


Lokale opsporing
In overleg met het parket van de Procureurs des Konings onderzoekt onze recherche misdaden en wanbedrijven op het grondgebied van onze politiezone. Het gaat voornamelijk over diefstallen, overtredingen van de drugwetgeving, het opsporen van daders,…  Meestal gaat het over lokale fenomenen en gebeurtenissen maar het onderzoeksteam heeft ook een grensoverschrijdende taak in federale opdrachten.

Onthaal

U wilt een aangifte doen? U wilt inlichtingen? U wilt iets melden of u moet een document komen afhalen? Dat kan in het gemeentelijk wijkkantoor.


Toezicht en handhaving
De wijkpolitie zal de plaatselijke criminaliteit, verkeersveiligheid en overlastproblemen benaderen vanuit de lokale gemeenschappen. De wijkagenten zoeken naar oplossingen en partners die kunnen bijdragen tot een leefbare gemeenschap.


Administratieve diensten
Net zoals elk ander bedrijf kan de politie niet functioneren zonder een goede administratieve ondersteuning. Het secretariaat, de financiële, logistieke en personeelsdienst vindt u eveneens in Bree, Rode Kruislaan 34. 

Ook het beleidssecretariaat met aan het hoofd waarnemend korpschef François Corstjens is gevestigd te Bree, Rode Kruislaan 34.
 Net zoals een gemeente wordt de politiezone bestuurd door twee organen. Bij een gemeente spreken we over de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Bij de lokale politie zijn dit de politieraad en het politiecollege. Onze politiezone heet de politiezone Noordoost-Limburg.

 • Het politiecollege
 • De politieraad
 • De kerntaken van de lokale politie


Het politiecollege
Het dagelijks bestuur van de zone ligt in handen van het politiecollege. Dit bestaat uit de burgemeesters van de vier gemeenten, de zonechef, de bijzonder rekenplichtige en de politiesecretaris. Zij vergaderen 2 maal per maand.


Leden van het politiecollege

 • Jo Brouns burgemeester gemeente Kinrooi,
 • Liesbeth Van der Auwera, burgemeester stad Bree
 • Jos Claessens, burgemeester gemeente Bocholt
 • Lode Ceyssens, burgemeester gemeente Meeuwen-Gruitrode
 • Marc Christis, politiesecretaris
 • François Corstjens, waarnemend korpschef


De politieraad
De politieraad staat in voor het beheer en de organisatie van het korps. De vier burgemeesters van de gemeente zijn van rechtswege lid van de politieraad. De gemeenten leveren in totaal nog 17 raadsleden: 5 uit Bree en telkens 4 uit Bocholt, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode. De politieraad vergadert minimum 4 maal per jaar in het politiehuis te Bree, Rode Kruislaan 34. Deze vergaderingen zijn openbaar, u mag ze dus bijwonen.


Leden van de politieraad

 • Jo Brouns Kinrooi
 • Liesbeth Van der Auwera Bree
 • Jos Claessens Bocholt
 • Lode Ceyssens Meeuwen-Gruitrode
 • Henri Bloemen Bocholt
 • Stefan Daniels Bree
 • Rob Dirkx Kinrooi
 • Gert Doumen Meeuwen-Gruitrode
 • Rob Haex Meeuwen-Gruitrode
 • Hendricus Hertogs Bree
 • Leon Koolen Kinrooi
 • Peter Nies Kinrooi
 • Cynthia Nouwen Bree
 • Jean-Paul Peuskens Bocholt
 • Jan Schonkeren Meeuwen-Gruitrode
 • Hanne Schrooten Meeuwen-Gruitrode
 • Mathieu Smeets Kinrooi
 • Maria Thijs Bocholt
 • Rik Thys Meeuwen-Gruitrode
 • Lode Tijskens Bree
 • Stijn Van Baelen Bocholt
 • Jacque Van Humskerken Bocholt
 • Bart Vanderhoydonk Bree

De eerste installatievergadering van de nieuwe politieraad  vond plaats op 01/02/2013.

Inwoner > Andere diensten > Politie / Brandweer / Kinderopvang / Onderwijs