OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

openbare onderzoeken milieu

Op deze pagina kom je meer te weten over milieu-gerelateerde opnenbare onderzoeken.

kennisgevingsnota PLAN-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PLO259)

Uiterlijk op 22 december 2012 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor de verbertering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019. De nota kan u via onderstaande link downloaden.

Hoe kan ik mijn opmerkingen overmaken?
 • via een brief gericht aan:
  • Departement Omgeving
  • Dienst MER, Plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PLO259)
  • Koning Albert II-laan 20 bus 8
  • 1000 Brussel
 • via een e-mail aan mer@vlaanderen.be (met de vermelding "Plan-MER STroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PLO259) in de titel)
 • via de stad Bree
Waar kan ik de aanvraag inkijken?

Op de Dienst Omgeving van de stad Bree tijdens de normale openingsuren.

Meer info?

Bezoek voor meer informatie zeker ook de onderstaande websites.

ontwerp waterbeleidsnota 2020-2015

looptijd: van 9 december 2018 tot en met 18 juni 2019

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je je mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Dit is ook het geval voor het tijdsschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027.

Meer informatie vind je op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Op deze website kan je ook reageren op de inhoud van dit openbaar onderzoek.

Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma

looptijd: van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019

Op 24 december 2018 startte een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kan iedereeen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via het digitaal formulier op de ondertsaande website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via het digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Comissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definititieve mestactieprogramma.

wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

looptijd: van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019

OVAM organiseert een openbaar onderzoek rond de wijziging van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Meer informatie kan u vinden via de onderstaande website.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar volgend adres: OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.