gewone melding aan het stadsbestuur

Het meldpunt dient om problemen binnen Bree efficiënt te registreren en op te volgen zoals zwerfkatten, onduidelijke verkeerssignalisatie, verstopte grachten, losse stoeptegels, sluikstort, onderhoud aan gemeentewegen en openbaar groen. Je kan deze zaken, maar ook goede ideeën en suggesties doorgeven via onderstaand formulier.

Beleidskwesties zijn moeilijk te verwerken via het meldpunt en kaart je best rechtstreeks aan bij de adviesraad omtrent dit vakgebied of bij de bevoegde schepen.

Speciaal voor beleidskwesties rond mobiliteit/verkeersveiligheid maken we gebruik van het interactieve platform Citizens4Safety. Dit is een online platform waar burgers melding kunnen aanmaken van verkeersonveilige knelpunten in hun woonplaats. Ze kunnen daarnaast meepraten en meedenken over alle knelpunten die voor henzelf speciaal interessant zijn, en op de hoogte gehouden worden over realisaties die de knelpunten daadwerkelijk aanpakken. 

Het Citizens4Safety platform maakt onderdeel uit van het MIA programma (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) van de Vlaamse Overheid. Stad Bree is pilootgemeente.

meldingen aan andere organisaties

Meldingen over de dienstverlening die de stad overlaat aan andere organisaties meld je rechtstreeks aan hen:

officiële klachtenbehandeling

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een gebruiker van de gemeentelijke dienstverlening bij het gemeentebestuur in verband met een handeling of prestatie die het bestuur al dan niet heeft verricht. Hiervoor is er een officiële procedure waarbij de inhoud van je klacht en het indienen van de klacht aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 

Meer info over klachtenbehandeling door stad Bree en door het bestuurlijk toezicht vind je via onderstaande knop. Je kan hier eveneens de verdere stappen invullen om een klacht formeel in te dienen. Gelieve dit enkel te gebruiken wanneer het van toepassing is op jouw situatie. Voor alle gewone meldingen, vragen en ideeën gebruik je steeds het meldingsformulier hierboven.