Stefan Goclon

Contactinfo

telefoon
089 84 85 12
e-mail
functie
algemeen directeur

Welke rol speelt de algemeen directeur?

Welke rol speelt de algemeen directeur?

De algemeen directeur zit op het snijpunt tussen de politieke en ambtelijke organisatie, als hoofd van het personeel.

Hij woont de volgende vergaderingen bij, en zorgt voor de voorbereiding en voor de verslaggeving én voor de uitvoering van hun beslissingen:

  • Gemeenteraad en OCMW-raad (10 keer per jaar)
  • College van burgemeester en schepenen (wekelijks), en het Vast Bureau (maandelijks) en het Bijzonder comité van de sociale dienst (maandelijks)
  • Managementteam

De algemeen directeur staat in nauw contact en overleg met de burgemeester.