GAS 5: beperkte snelheidsovertreding

Een GAS 5 boete kan worden opgelegd wanneer :

  • De overtreding plaatsvindt op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is)
  • De overtreding maximaal 20 km/u te veel bedraagt 
  • De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) 
  • De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
  • Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

procedure

vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's.

betalingsuitnodiging

De GAS-ambtenaar ontvangt een PV naar aanleiding van een vaststelling dat de overtreder te snel heeft gereden. De overtreder ontvangt nadien een brief met het bedrag van de verschuldigde boete. Hiertegen kan er binnen de 30 dagen verweer worden ingediend wanneer men niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete.

Wordt de boete betaald binnen de dertig dagen, dan is de procedure ten einde. 

Binnen één maand na de beslissing kan er hoger beroep worden aangetekend bij de politierechtbank.

herinneringsbrief

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.