bloemetjes en bijtjes

Help onze bijen en zaai gratis een kleurrijke bloemenweide!

Tekort aan bijen

Het warmere weer zorgt ervoor dat mensen opgewekt worden en ook voor bijen en vlinders is dat hét moment dat ze weer actief worden. De wereld kampt al enige tijd met het probleem dat de bijenpopulatie steeds blijft afnemen. Door gebrek aan stuifmeel in de zomer kunnen deze insecten onvoldoende reserves aanleggen voor de winter waardoor er heel wat verzwakken en sterven. Bijensterfte zorgt ervoor dat er in het voorjaar te weinig bijen aanwezig zijn om al de bloesems te bestuiven. Fruitkwekers en akkerbouwers ondervinden daardoor heel wat economische schade.

Zaai mee dankzij gratis zaaimengsel

Om de biodiversiteit te bevorderen stelt de stad gratis verschillende zaadmengsels ter beschikking aan de inwoners. Dit zijn zeer kleurrijk en uitbundig bloemenmengsels met éénjarige en meerjarige soorten en hoge en lage planten. Bij inzaai in april of mei, geniet je tegen de zomer van een prachtige bloemenweide. Het vrolijke gezoem en gefladder krijg je er voor niks bij!

Verdeling van het mengsel

Dit jaar pakken we het lichtjes anders aan. Waarbij er voorgaande jaren gekozen kon worden voor de hoeveelheid zaaimengsel, gaan we dit jaar werken met vaste hoeveelheden ter verdeling. Via volgende link kan je kiezen welk zaadmengsel jouw het meeste aanspreekt. Deze worden verdeeld in volgende hoeveelheden:

- n.t.b.

- n.t.b.