Start werken N76 Meeuwerkiezel voor onbepaalde duur uitgesteld

Update 17/3 owv Corona-richtlijnen:

Stad Bree, rioolbeheerder Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer stellen de start van de aanleg van de vrijliggende fietspaden en de rioleringswerken op de N76 Meeuwerkiezel in Bree, tussen Gerkenberg en de grens met Wijshagen (Oudsbergen), voor onbepaalde duur uit om wille van de coronacrisis.

Infoavond uitgesteld
Ook de geplande infovergadering op woensdagavond 25 maart in de Kim Clijsterszaal van het stadhuis wordt geannuleerd. Wij bekijken de komende periode of en wanneer we een nieuwe infovergadering kunnen en mogen organiseren.  

Op de werf
Mogelijks zal de aannemer wel nog enkele bomen verwijderen met het oog op het broedseizoen dat begin april start. Alle andere werken, te beginnen met het bouwrijp maken eind maart, worden dus uitgesteld tot er meer duidelijkheid is.

Blijf op de hoogte

  • Schrijf je alvast in op de digitale nieuwsbrief om vlot op de hoogte te blijven van dit project.
  • Heb je ondertussen nog specifieke vragen? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van AWV op het nummer 011 433 855 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Over dit project

Stad Bree, rioolbeheerder Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwen de N76 Meeuwerkiezel, tussen de Gerkenberg en de grens met Wijshagen (Oudsbergen). Aan weerszijden van de weg komen vrijliggende fietspaden. Ondergronds wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Veilig en comfortabel fietsen
Langs de Meeuwerkiezel, tussen de kerk van de Gerkenberg (Kluitshofweg) en de gemeentegrens, worden aan weerskanten van de rijweg vrijliggende fietspaden aangelegd. Ter hoogte van de kruispunten met de Heuvelstaat en de Gerkenbergstraat komen beveiligde fietsoversteekplaatsen. Net voorbij de Gerkenbergstraat worden ook de bushaltes (bushaven) heraangelegd. Het wegdek van deze kruispunten wordt overigens volledig vernieuwd. Op de andere plaatsen blijft de huidige rijweg behouden.

De fietspaden tussen Gerkenberg en Wijshagen zijn het sluitstuk van een totaalvernieuwing van de Meeuwerkiezel. Eerder al werd een verbindingsweg aangelegd vanaf de rotonde aan de Aldi tot aan de Riekskensstraat, waar ook een nieuwe rotonde werd gebouwd. Tussen die nieuwe rotonde en Gerkenberg zijn ook al vrijliggende fietspaden aangelegd.

Gescheiden riolering
Ter hoogte van de woningen zal Fluvius de riolering vernieuwen. De rioolbeheerder legt een gescheiden stelsel aan dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. De nieuwe riolering komt onder het fietspad of de berm te liggen.

Aanpak en voorziene timing
Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. Na de nutswerken volgen aansluitend de werken voor de nieuwe fietspaden en riolering.  Zowel de nuts- als rioleringswerken worden in fases uitgevoerd waarbij elke rijhelft beurtelings wordt vernieuwd. We houden jullie op de hoogte als er een concrete nieuwe timing voorhanden is.

Verkeerssituatie
De omleiding en info voor plaatselijk verkeer volgt zodra de nieuwe startdatum bekend is.