updates

Vernieuwing N76 Meeuwerkiezel startschot

Op maandag 11 mei 2020 starten de stad Bree, rioolbeheerder Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de N76 Meeuwerkiezel. De opstart was al eerder gepland maar werd uitgesteld omwille van de coronacrisis. Ondertussen hebben de aannemers de nodige maatregelen kunnen treffen zodat de werken in alle veiligheid kunnen starten. 


Bouwrijp maken en nutswerken

De voorbereidende werken gebeuren in twee stappen: eerst worden de bermen bouwrijp gemaakt zodat er voldoende ruimte is om vervolgens de nutsleidingen te vernieuwen en verplaatsen. Bij het bouwrijp maken verwijdert de aannemer alle verhardingen, zoals opritten en tuinpaden maar ook hekwerk, tussen de nieuwe rooilijn (grens openbaar – privé) en de huidige rijweg. Eerder al werd waar nodig de groenaanleg verwijderd. Daarna kunnen aansluitend de nutsmaatschappijen hun leidingen en kabels voor water, gas, elektriciteit en telecom vernieuwen. Voorlopig worden de kabels enkel aangelegd en worden er nog geen nieuwe huisaansluitingen gemaakt omwille van de coronamaatregelen.

Deze voorbereidende werken starten maandag 11 mei en vinden plaats in de bermen van de Meeuwerkiezel tussen de Kluitshofweg en de Gerkenbergstraat x Hoolstraat. De aannemers werken volgens een vast stramien: ze starten aan de Gerkenberg en schuiven op richting Wijshagen. Daarbij werken ze eerst aan de kant van de oneven huisnummers en vervolgens aan de even kant. De voorbereidende werken in deze zone duren vermoedelijk tot aan het zomers bouwverlof in juli.

Werken met verkeerslichten: tweerichtingsverkeer op Meeuwerkiezel blijft mogelijk

De hinder tijdens de voorbereidende werken is beperkt. Op de Meeuwerkiezel blijft er verkeer in beide richtingen mogelijk tussen Bree en Oudsbergen. Ter hoogte van de werfzone moet verkeer daarentegen over een beperkte afstand beurtelings rijden. Dit wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten, die samen met de werkzone opschuiven.

Zijstraten die uitkomen op de Meeuwerkiezel blijven maximaal toegankelijk. Wanneer de nutsmaatschappijen een zijstraat moeten dwarsen, is de rijweg er hooguit enkele uren onderbroken. Meerdere zijstraten worden nooit gelijktijdig afgesloten zodat iedereen zijn bestemming kan bereiken.

Toegankelijkheid van de woningen

De verschillende aannemers doen hun uiterste best om de hinder te beperken en de toegankelijkheid van de woningen te garanderen. Op het moment dat er voor je oprit wordt gewerkt, is de toegang met de auto echter onderbroken. Er worden loopbruggen voorzien waar nodig zodat je te voet tot aan de woning geraakt. Op het einde van de werkdag worden opritten aangevuld.

Bewoners in de werfzone ontvangen een brief van Fluvius met daarop onder meer de contactgegevens van de verantwoordelijke aannemer of de betrokken dienst.
 

Blijf op de hoogte

  • Schrijf je alvast in op de digitale nieuwsbrief om vlot op de hoogte te blijven van dit project.
  • Heb je ondertussen nog specifieke vragen? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van AWV op het nummer 011 433 855 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be