gierzwaluwen

nestgelegenheden

Gierzwaluwen zijn trekvogels en leggen elk jaar duizenden kilometers af. Ze overwinteren in Centraal- en Zuid-Afrika en broeden onder meer in Europa. De vogels hebben de neiging om te nestelen in grotten en in inhammen van grote gebouwen.

Gierzwaluwen houden van inhammen, ze broeden bijvoorbeeld graag in spleten van gebouwen. De nieuwe bouw- en renovatiestijl is meer gericht op zo weinig mogelijk oneffenheden. Hierdoor nemen de natuurlijke nestplaatsen van de gierzwaluw in snel tempo af. Hieruit volgt dat de populatie van de gierzwaluwen in verschillende delen van Europa drastisch is afgenomen.

hoe kunnen wij helpen?

Uit ervaringen is gebleken dat deze natuurlijke nestplaatsen opgevangen kunnen worden door kunstnesten. Deze nestkasten zijn makkelijk in te bouwen in een gevel of erop aan te brengen. Vele kleine inspanningen kunnen wonderen doen voor de gierzwaluw die zo terug voldoende nestmogelijkheden heeft in onze stedelijke omgeving. De gierzwaluw is een natuurlijke ongediertebestrijder, dus zijn aanwezigheid brengt wel enkele voordelen met zich mee.

Nieuwbouw en renovaties zijn de perfecte mogelijkheid om enkele nestkastjes te verwerken. Er zijn er bepaalde websites die specifieke nestkasten aanbieden voor gierzwaluwen, het zijn namelijk zeer kieskeurig beestjes.

Op de markt zijn er 3 verschillende soorten nestkasten:

  1. Een nestkast die je gewoon tegen de gevel kan bevestigen
  2. Een nestkast die ingebouwd wordt in de gevel
  3. Een nestkast die ingebouwd wordt achter de gevel

hoe moeten de nestkasten opgehangen worden?

Best hou je rekening met volgende factoren bij het hangen van een nestkastje:

  • Het moet op een hoogte van meer dan 4 meter hangen
  • De gevel moet gericht zijn naar het noorden of noordoosten vanwege de wind en de zon
  • De aanvliegroute moet vrij zijn van obstakels zoals bomen en huizen
  • Gierzwaluwen zijn echte koloniedieren dus hang je beste meerdere kastjes bij elkaar

projecten Bree

In het verleden heeft de stad Bree nestkasten voorzien bij de nieuwe bouw van basisschool de Vuurvogel en basisschool de Kei Beek. Er is ook samenwerking met basisschool Don Bosco Gerdingen, waar de nieuwe turnzaal voorzien wordt van maar liefst 16 inbouw nestkasten specifiek voor gierzwaluwen.

In de toekomst wenst de stad Bree zijn eigen projecten en andere grote projecten ook te voorzien van nestkasten.