belasting- en retributiereglementen

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

omgeving

Onderstaand tref je omgevingsgerelateerde belasting- en retrbiutiereglementen aan in chronologische volgorde van beslissing. Bv.: belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfafvalstoffen - wijziging - goedkeuring3/05/20217/05/2021Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfafvalstoffen - wijziging - goedkeuring
Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
- wijziging - goedkeuring
7/12/202014/12/2020Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
- wijziging - goedkeuring
Gemeentebelasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen van aanslagjaar 2020, via Limburg.net23/03/202026/03/2020Vaststelling gemeentebelasting limburg.net (pdf)
Afvalreglement voor huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen17/02/202026/02/2020Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen -  wijziging (pdf)
Privéwaterafvoer op de openbare riolering 2020-2025 - belastingverordening17/02/202026/02/2020Belastingverordening betreffende de privéwaterafvoer op de openbare riolering 2020-2025 - goedkeuring (pdf).
Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen17/02/202026/02/2020Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - wijziging (pdf)
Tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis via zakken - bigbags of via asbestcontainers17/02/202026/02/2020Reglement betreffende het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis via zakken - bigbags of via asbestcontainers (pdf)
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein16/12/201919/12/2019Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (pdf)
Belasting op dragende verticale constructies en zendmasten16/12/201919/12/2019Belasting op dragende verticale constructies en zendmasten (pdf)
Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - goedkeuring 201904/11/201913/11/2019Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - verlenging + wijziging - goedkeuring 2019 (pfd)

wonen & parkeren

Onderstaand tref je belasting- en retributiereglementen aan in chronologische volgorde van beslissing, aangaande wonen en parkeren in Bree. Bv.: Blauwe zone stad Bree - aanpassing in reglementering en afbakening.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Blauwe zone stad Bree - aanpassing in reglementering en afbakening17/02/202026/02/2020Blauwe zone stad Bree - aanpassing in reglementering en afbakening (pdf)
Zonering bewonersparkeren stad Bree - toevoegen Hillenstraat17/02/202026/02/2020Zonering bewonersparkeren stad Bree - toevoegen Hillenstraat in gedefinieerde zones (pdf)
Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van woningen16/12/201919/12/2019Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van woningen (pdf)
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing16/12/201919/12/2019Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (pdf)
Retributie op het parkeren in de blauwe zone06/05/201915/05/2019GR vaststelling retributie op het parkeren in de blauwe zone - aanpassing intrekking GR besluit van 11 maart 2019 en goedkeuring nieuw besluit (pdf)
Parkeren in de blauwe zone met gebruik van parkeerschijf en elekronische parkeervergunning voor bewoners11/03/201920/03/2019GR-reglement m.b.t. het parkeren in de blauwe zone met gebruik van parkeerschijf en elektronische parkeervergunning voor bewoners 11 maart 2019 (pdf)
Gemeentelijk reglement met betrekking op de afbakening van en het parkeren van
motorvoertuigen in de zone met beperkte parkeertijd.
4/10/202111/10/2021

Gemeentelijk reglement met betrekking op de afbakening van en het parkeren van
motorvoertuigen in de zone met beperkte parkeertijd.

Parkeerreglement

overlast

Hier tref je belasting- en retrbiutiereglementen aan in chronologische volgorde van beslissing, betreffende overlast. Bv.: Retributie voor het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van het stadsbestuur.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Retributiereglement voor het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van het stadsbestuur17/02/202026/02/2020Retributiereglement betreffende het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van het stadsbestuur (pdf)
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - beteugeling van overlast16/12/201919/12/2019GAS-reglement - politieverordening ter beteugeling van overlast (pdf)

bevolking & burgerzaken

Onderstaand tref je belasting- en retrbiutiereglementen aan in chronologische volgorde van beslissing, aangaande burgerzaken. Bv.: Belasting op administratieve stukken.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Belasting op de kosteloze verspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde16/12/201919/12/2019Belasting op de kosteloze verspreiding van reclamebladen en gelijkgestelde (pdf)
Belasting op de inname van het openbaar domein16/12/201919/12/2019Belasting op de inname van het openbaar domein (pdf)
Belasting op administratieve stukken16/12/201919/12/2019Belasting op administratieve stukken (pdf)
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting16/12/201919/12/2019Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (pdf)

vrije tijd

Onderstaand tref je belasting- en retrbiutiereglementen aan in chronologische volgorde van beslissing, betreffende vrijetijdsgerelateerde onderwerpen. Bv.: Terrasreglement.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Gemeentebelasting op de standplaatsen op de markt in Bree16/12/201919/12/2019Gemeentebelasting op de standplaatsen op de markt in Bree (pdf)
Nachtwinkels - Reglement22/02/2011 GR-reglement nachtwinkels (pdf) 
Terrasreglement - wijziging1/03/20219/03/2021Gemeentelijk reglement betreffende de inname van het openbaar domein - wijziging

verenigingen & feestelijkheden

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage