verkiezingen gemeenteraad en OCMW-raad

zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

Bekendmaking door de algemeen directeur van de stad Bree.

Aantal zetels van het bijzonder comité van de sociale dienst per lijst/groep van lijsten op basis van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Decreet Lokaal Bestuur:

Artikel 91§2

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede lid. Hij maakt op dezelfde dag die zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.

Resultaat van de berekening volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur:

De te vermenigvuldigen factor: 8/25 = 0,32. (*). Voor Bree: 8 toe te wijzen zetels in het bijzonder comité van de sociale dienst.

CD&V + NVA + BROS: groepering van lijsten: 7+7+1 = 15 OCMW-raadszetels

15 × 0,32 = 4,8 : 5 zetels in het bijzonder comité van de sociale dienst.

Verjonging:8 OCMW-raadszetels

8 × 0,32 = 2,56 : 3 zetels in het bijzonder comité van de sociale dienst.

Vernieuwing:1 OCMW-raadszetel

1 × 0,32 = 0,32: geen zetel.

VCD: 1 OCMW-raadszetel

1 × 0,32 = 0,32: geen zetel.

RESULTAAT:

De groep van lijsten CD&V, NVA en BROS krijgen 5 zetels toegewezen in het bijzonder comité van de sociale dienst van Bree.

Verjonging krijgt 3 zetels toegewezen in het bijzonder comité van de sociale dienst van Bree.

(*) aantal toe te wijzen zetels = 8 te delen door aantal zetels in de OCMW-raad = 25

Akte van voordracht: elke lijst of groep van lijsten kan (vanaf nu) een gerichte voordracht doen op basis van het aantal comitéleden waarop ze recht heeft.

verkiezing politieraad - kandidatenlijst

verkiezing politieraad - kandidatenlijst