Het meldpunt dient om problemen binnen Bree efficiënt te registreren en op te volgen zoals zwerfkatten, onduidelijke verkeerssignalisatie, verstopte grachten, losse stoeptegels, sluikstort, onderhoud aan gemeentewegen en openbaar groen.

Je kan deze zaken, maar ook goede ideeën en suggesties doorgeven via onderstaand formulier.

Beleidskwesties - zoals een straat omvormen tot fietsstraat - zijn moeilijk te verwerken via het meldpunt en kaart je best rechtstreeks aan bij de adviesraad omtrent dit vakgebied of bij de bevoegde schepenen.

 

Dienstverlening die de stad overlaat aan andere organisaties meld je rechtstreeks aan hen: