De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Via de klachtenwegwijzer kan je meer uitleg vinden over het indienen van een klacht. Het is belangrijk dat je je klacht indient op één van de voorgeschreven manieren. De toezichthoudende overheid deelt je binnen de 10 dagen mee dat ze de klacht heeft ontvangen.