In het najaar van 2019 starten de werken voor de aanleg van fietspaden langs de Meeuwerkiezel. Het ontbrekende stuk tussen de Gerkenberg en de grens met Oudsbergen staan op de planning. Fluvius begint met de voorbereiding om de zone bouwrijp te maken. De nutsmaatschappijen volgen en de aannemer wegeniswerken begint daarna. Deze wegenwerken zullen ongeveer 1 jaar duren.

We doen er alles aan om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar enige vertraging voor het doorgaand verkeer op de Meeuwerkiezel is onvermijdelijk. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen blijft verkeer in de beide richtingen mogelijk met behulp van verkeerslichten. Eens de wegenwerken beginnen zal er een omleiding gelden. Het verkeer van Bree naar Meeuwen blijft mogelijk. Wil je van Meeuwen naar Bree, dan word je omgeleid via Wijshagen. Volg steeds de aanwijzingen en hou je aan de verkeersregels, zodat kleine (woon)straten niet nodeloos worden overbelast met extra passanten!

De meest actuele info en timing van deze werken kan je binnenkort volgen op deze pagina. Alvast bedankt voor jullie geduld!