heraanleg Maaseikerbaan/Breeërweg N721 voor onbepaalde duur stopgezet

Het stadsbestuur van Bree en Maaseik, en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) informeren je dat de werken aan de Maaseikerbaan/Breeërweg N721 tussen Opitter en Neeroeteren voor onbepaalde duur worden stopgezet omwille van de coronacrisis.

De werf wordt deze week in alle veiligheid stilgelegd. Alle werfputten worden aangevuld en de opritten van de bewoners worden aangelegd zodat woningen met de auto bereikbaar zijn. Machines en werfmateriaal worden aan de kant gezet of opgeborgen. Ook de signalisatie, zowel in de werfzone als op de omleidingsroutes, wordt gecontroleerd.

De huidige verkeersmaatregelen blijven gelden. Er blijft met andere woorden uitsluitend eenrichtingsverkeer mogelijk van Neeroeteren naar Opitter.

Wij vragen om onze online kanalen zoals deze website te raadplegen voor meer informatie in de komende dagen en weken.

Heb je ondertussen nog vragen? Contaceer dan de bereikbaarheidsadviseur van AWV, Frederik Bronckaerts, via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.

Dankjewel voor het begrip!

updates

werken Meeuwerkiezel en Maaseikerbaan voor onbepaalde duur uitgesteld

De start van de aanleg van de vrijliggende fietspaden en de rioleringswerken op de N76 Meeuwerkiezel in Bree, tussen Gerkenberg en de grens met Wijshagen (Oudsbergen), en de werken aan de Maaseikerbaan/Breeërweg N721 tussen Opitter en Neeroeteren  Lees verder

Maaseikerbaan/Breeërweg: stand van zaken bij start kerstvakantie

De stad Bree, de stad Maaseik en het Agentschap Wegen en Verkeer stuurden deze bewonersbrief uit om iedereen op de hoogte te houden van de vernieuwing van de Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren.

Lees verder

omleiding Maaseikerbaan 30/10

Op 30 oktober zal er een omleiding ingesteld worden gedurende 1 dag voor doorgaand verkeer op de Maaseikerbaan.

Lees verder

afwerking bovenzijde (even nummers) en rioleringswerken onderkant (oneven nummers) Maaseikerbaan

Wij houden jullie graag op de hoogte van de planning voor de komende weken.

Lees verder

werken Maaseikerbaan hervat

Vorige week werd de werf Maaseikerbaan stilgelegd o.w.v. ongerustheid over de opslag van mogelijk schadelijke teerhoudende fundering.

Lees verder

werken Maaseikerbaan blijven stil

De werkzaamheden op de werf Maaseikerbaan bliven stil.

Lees verder

werken Maaseikerbaan stilgelegd

N.a.v. de ongerustheid over de geplande opslag van teerhoudende asfalt worden de werken stilgelegd.

Lees verder

Werken Breeërweg

Van 6 augustus tot eind september is de Breeërweg plaatselijk onderbroken.

Lees verder

Hoe geraak je het vlotste in Neeroeteren of Ziekenhuis Maas en Kempen?

De wegenwerken aan de Maaseikerbaan zullen hier en daar voor hinder zorgen. We helpen je graag op weg met de beste omleiding.

Lees verder

algemene projectuitleg

nieuwe fietspaden en riolering voor Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren

De Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) tussen het centrum van Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik) wordt volledig heringericht met vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds komt een modern, gescheiden rioleringsstelsel dat grondwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. De nutswerken starten in februari, de wegeniswerken volgen in mei. De werken zullen naar verwachting een jaar duren, tot in mei 2020. Het project wordt uitgevoerd door de Stad Bree, in samenwerking met stad Maaseik , Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en Aquafin. Tijdens de werken is er een omleiding voor doorgaand verkeer via Kinrooi. Voor plaatselijk verkeer en handelaars wordt signalisatie ter plaatse voorzien in functie van de werken.

De projectzone omvat de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721), van iets na het Itterplein in Opitter (Bree) tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757) in Neeroeteren (Maaseik). De werken zijn de derde en laatste fase in de volledige vernieuwing van de N721 vanaf de ring van Bree tot in Neeroeteren. Eerder werden al het centrum van Opitter en de Opitterkiezel aangepakt.

Veilig fietsen
In het nieuwe wegontwerp van de N721 staat de fietser centraal. In zo goed als het hele projectgebied worden er vrijliggende fietspaden aangelegd die door een groenberm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn. Op die manier kunnen fietsers comfortabel en veilig fietsen. Over een kort stuk, vanaf de brug over de Zuid-Willemsvaart tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757), liggen de fietspaden verhoogd tegen de rijweg aan.

Over de volledige lengte van de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) wordt ook het wegdek vernieuwd en nieuwe asfalt gelegd, inclusief de aanpalende kruispunten. De huidige wegopbouw, met in elke richting één rijstrook, blijft voorts gewoon behouden. Net na de bocht langs het kanaal, iets na de grensovergang tussen Bree en Maaseik, komt er een verharde middenberm om de snelheid van het autoverkeer te matigen.

Modern rioleringsstelsel
Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden en wegdek wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar een nabijgelegen waterloop.

Timing en fasering
De werken worden uitgevoerd in fases om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om de kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. Daarna volgen de rioleringswerken en uiteindelijk de nieuwe wegopbouw.

Voorbereidende nutswerken
Op maandag 11 februari start de aannemer met het bouwrijp maken van de bermen aan weerszijden van de N721, vanaf het Itterplein tot aan de bocht van het kanaal (grens Bree – Maaseik). Aansluitend op maandag 18 februari starten de nutsmaatschappijen met de verplaatsingswerken. Ze beginnen ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en werken vervolgens verder in de richting van Maaseik. Aangezien de nutswerken voornamelijk in de bermen plaatsvinden, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Er gelden wel meteen omleidingen voor autoverkeer en fietsers (zie lager). De nutswerken zullen gelijktijdig met de hoofdwerken afgerond zijn, naar verwachting mei 2020.

Riolerings- en wegeniswerken
De riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd in drie fases. Er wordt telkens aan één kant van de weg gewerkt zodat het verkeer van Maaseik naar Bree steeds kan passeren. De werken vatten begin mei aan ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en schuiven vervolgens verder op richting Maaseik, tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg.

Fasering
Op onderstaand faseringsplan en in bijhorende tabel vind je alvast een overzicht van de fases met indicatieve timing.

  • Fase 1: N721, kruispunt Omselweg x Bolderweg - Mei 2019 - Juni 2019
  • Fase 2: N721, kruispunt Omselweg tot bocht kanaal - Juni 2019 – januari 2020
  • Fase 3: N721, bocht kanaal tot kruispunt N757 - Januari 2020 – mei 2020 

Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

Plaatselijk verkeer van Maaseik richting Bree/Opitter kan steeds in één richtingdoor de werfzone rijden. Plaatselijk verkeer van Bree/Opitter richting Maaseik volgt gedurende de volledige duur van de werken een omleiding via de Tongerlostraat, Keyartstraat, Solterweg en Vennendijk. Tijdens de werken in fase 2, vanaf het kruispunt met de Omselweg x Bolderweg tot aan de bocht aan het kanaal, blijft de aansluiting met de Bergstraat zo lang als mogelijk behouden. Op die manier blijven handelaars maximaal bereikbaar via de Caubergstraat en Bergstraat voor verkeer van Bree/Opitter.

Doorgaand verkeer en (zwaar) vrachtverkeer tussen Bree en Maaseik dat niet in de werfzone moet zijn, volgt in beide richtingen een omleiding via de Kinrooiersteenweg/Neeroetersesteenweg (N757) en ’t Hasseltkiezel/Breeërsteenweg (N73). Dit is de aangewezen route om tijdens de werkzaamheden Ziekenhuis ZMK te bereiken.

Fietsers volgen tijdens de werken een comfortabele omleiding via het jaagpad aan de noordkant van de Zuid-Willemsvaart (zijde Tongerlo).

 

openbaar vervoer

Tijdens de werken geldt er een alternatieve regeling voor de buslijnen 14 en 302 en de belbus 746 en 748. Er worden vervanghaltes voorzien op het Itterplein in Bree en op het kruispunt met de N757. (De Tip) Er worden bijkomend ook twee tijdelijke haltes geplaatst ter hoogte van de Ziepstraat en de Solterweg. (ter hoogte van de passerel)

Er is ook de mogelijkheid om je in inschrijven op de digitale omleidingsnieuwsbrief. Bij elke geplande omleiding op jouw buslijn ontvang je dan een mail met het overzicht van de afgeschafte haltes en de vervanghaltes.

minder hinder

Structurele wegenwerken uitvoeren zonder hinder gaat natuurlijk niet. Alle betrokken partijen doen evenwel hun uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. Daarom pakken we de werken gefaseerd aan. Op deze manier kunnen we bijna gedurende de volledige looptijd van de werken autoverkeer in één richting doorlaten, namelijk van Maaseik richting Bree.

meer info

Met vragen en opmerkingen over deze wegenwerken kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur voor dit project: frederik@bereikbaarheidsadviseur.be