De scholen in de gemeente Bree werken, samen met het gemeentebestuur, mee aan het project Route2School. Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de verkeersveiligheid op onze schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen. Hiervoor roepen we in de eerste plaats jullie hulp in! We willen niet alleen leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie betrekken.

Via Route2School krijg je de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn cruciaal om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken. Ook kan je mee nadenken over oplossingen. We willen samen met je op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te verbeteren.

Langs deze weg willen we dan ook een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Jouw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren! Voor het Route2School-project verzamelen we van 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2021 zoveel mogelijk data.

In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde data die besproken wordt met stad Bree, politie en de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen ziet welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren. Uiteraard vraagt verwerking, analyse, opmaak actieplannen… de nodige doorlooptijd. Ook kan niet alles onmiddellijk aangepakt of opgelost worden. Bedankt ons de nodige tijd te geven om deze structurele methodiek uit te rollen!

Hoe deelnemen?

  • Een duidelijk stappenplan vind je op de website www.route2school.be via Home > Hoe werkt R2S?
  • Klik bovenaan op de website op de knop “Naar het platform” (of volg deze link:https://www.route2school.be/login/account/info)
  • Na de éénmalige registratie log je in en kan je starten
  • Geef knelpunten op de schoolroute van je kind door
  • Vergeet zeker geen foto’s mee te sturen bij je melding(en)