planning centrumwerken voor en na kerstvakantie

De werken op het Vrijthof zijn in volle uitvoering.

  • Aannemer APK zet de werken voor het aanleggen van de nutsleidingen op het Vrijthof verder.
  • In de Opitterstraat start APK met het overkoppelen van de oude naar de nieuwe nutsleidingen (water en gas). Het is mogelijk dat deze werkzaamheden zaterdag 12 december verdergezet worden.
  • De wandelverbinding via grasmatten aan één zijde van de Opitterstraat blijft mogelijk.
  • De huisaansluitingenin Hoogstraat fase 2 worden afgerond tegen 11 december.
  • De wandelverbinding via de voetpaden in de Hoogstraat blijft mogelijk, bij momenten slechts aan één zijde.

Wat staat er volgende week (14 - 18 december) op de planning? 

  • Aannemer Hoogmartens verbetert de toegankelijkheid van de Opitterstraat en ruimt de werf verder op voor het bouwverlof van 18 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021.
  • Vuilniszakken, PMD en gft-containers dienen tijdens deze verlofperiode (maandag 21 en 28 december) door de bewoners zelf bij de dichtstbijzijnde wal of aan de Markt (Kruidvat) geplaatst te worden.  

Vooruitblik planning na nieuwjaar

De planning van de centrumwerken is voor de komende maanden meer in detail uitgewerkt. Het blijft een (strakke) planning waarvan gaandeweg afgeweken kan worden door externe omstandigheden zoals weerverlet of coronamaatregelen. 

In het overzicht per straat hieronder vind je de einddata wegenis terug. Hiermee wordt bedoeld dat de straat grotendeels beklinkerd is maar nog niet afgewerkt. Afwerking zoals slijpwerken aan putten of boomtoosters en het plaatsen van straatmeubilair dient later nog te gebeuren.
 Hiervoor tel je bij de einddata wegenis best een tweetal weken.

Opitterstraat

04 - 8 januari: Afwerken aansluitingen Proximus (3 locaties)
11 - 13 januari: Verwijdering bestrating
14 - 29 januari: Plaatsing riolering (RWA en DWA)
01 - 17 februari: Huisaansluitingen riolering
18 feb - 17 maart: Aanleg wegenis

Hoogstraat fase 2 (Meinestraat - Vaesstraat)

04 - 15 januari: Afwerken aanleg en overkoppelen nutsleidingen
18 - 29 januari: Aanleg wegenis

Vrijthof

04 - 08 januari: Aanpassingswerken nutsleidingen
04 - 13 januari: Plaatsing riolering (RWA en DWA)
18 jan - 26 feb: Aanleg wegenis/fontein

Meris en Augustijnerstraat

In beide straten zullen ingrijpende en uitgebreide werken voor de nutsmaatschappijen uitgevoerd worden.

18 - 29 januari: Voorbereidende werken nutsleidingen
01 - 12 februari: Plaatsing riolering (RWA en DWA)
15 februari - 12 maart: Plaatsing nutsleidingen
15 - 25 maart: Aanleg wegenis

Hoogstraat fase 1 (Stationswal - Meinestraat)

Afhankelijk van de vordering van de werken in de Opitterstraat zal de wegenis van de Hoogstraat fase 1 afgewerkt worden na deze van de Opitterstraat, dus +/- einde maart. Indien de werken in de Opitterstraat onvoldoende ver gevorderd zullen zijn, zal de wegenis van de Hoogstraat fase 1 aansluitend achter deze van de Hoogstraat fase 2 geplaatst worden. Deze optie wordt opengehouden omdat de Hoogstraat fase 1 momenteel van tijdelijk asfalt voorzien is.

Hoogstraat - Kloosterstraat

Van 29 januari t/m 15 februari zal aannemer APK starten met voorbereidende werken voor de nutsmaatschappijen.
Deze werken zullen ter hoogte van de voetpaden uitgevoerd worden. De parkeerplaatsen in deze zone zullen eveneens gebruikt worden door APK.