OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

online aanvraag informeel vooroverleg

Voor de aanvang van de formele vergunningsprocedure kan je een informeel vooroverleg over het voorwerp van de vergunning aanvragen bij de dienst omgeving.

aanvrager
kadastrale gegevens
onderwerp van de aanvraag
vereiste bijlages
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, rar, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip.