kienvergunning

Verenigingen of organisaties die zich inzetten voor goede doelen die een kienavond of computerspel willen organiseren, hebben hiervoor een vergunning nodig.

voorwaarden

  • De volledige opbrengst is, na aftrek van de kosten, bestemd voor het vooropgestelde doel.
  • Het globaal bedrag van de prijzen bedraagt maximum 1/4 van de waarde van de uitgegeven biljetten.
  • Er mogen geen geldprijzen (of onmiddellijk in geld omkeerbare prijzen) worden toegekend.
  • Binnen één maand legt de organisatie een opgave van kosten en uitgaven voor, samen met bijhorende verantwoordingsstukken.
  • Een vereniging mag één computerspel per jaar organiseren.

procedure

Download het formulier onderaan deze pagina en bezorg het ingevuld en ondertekend aan de Stad Bree - Secretariaat. Dit kan via post of e-mail.