OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

asbesthoudende materialen

Asbest is schadelijk voor onze gezondheid. We willen je er op wijzen dat dit materiaal met de grootste voorzichtigheid moet behandeld worden. Enkel gebonden asbest zoals golfplaten of leien zijn toegelaten op het recyclagepark.

Aandachtspunten:

  • Spuit asbesthoudende materialen thuis steeds goed nat voor je begint af te breken.
  • Sproei je aanhangwagen met asbesthoudende materialen opnieuw nat voor je begint te lossen.
  • Kleinere stukken en gebroken stukken asbestafval verzamel je thuis in een afgesloten.  Losse gebroken stukken asbestafval worden niet aanvaard op het recyclagepark.
  • Grotere stukken leg je voorzichtig in de container. Gooi zeker niet met dit materiaal.
  • Voor je de aanhangwagen schoon borstelt, spuit je nogmaals de bodem nat. Ook dit afval schep je met blik en borstel op en deponeer je in een afgesloten zak in de container.

Als deze richtlijnen niet gevolgd worden, bega je een milieuovertreding en kan een proces verbaal met boete volgen.