Het stadsbestuur van Bree geeft in al de mobiliteitsprojecten de prioriteit aan de zachte weggebruiker. De fiets is en blijft het meest duurzame, gezonde vervoersmiddel. De fietser, zowel recreatief als functioneel, moet zich comfortabel en veilig over ons wegennet kunnen verplaatsen, zonder zich zorgen te maken over het gemotoriseerde verkeer.

We proberen dit op verschillende manieren te bewerkstellingen, bijvoorbeeld door vrij liggende fietspaden aan te leggen langs onze drukke gewestwegen. We willen echter ook onze lokale wegen zo inrichten dat de fietser zich vrij en zorgeloos kan verplaatsen.

Hiervoor willen we een “nieuw” concept introduceren: De fietsstraat.

Een fietsstraat biedt de fietsers een duidelijk kader aan om hun voorrang op te eisen:

  • Auto’s mogen fietsers NOOIT inhalen in een fietsstraat.
  • Fietsers mogen gebruik maken van de volledige breedte van de rijweg.
  • De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u.

Fietsstraten zijn in. Overal schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Koning fiets wordt het nieuwe normaal. Wij willen in Bree uiteraard niet achterblijven en voeren een grote fietszone in. Deze zone komt er niet enkel voor de lokale fietser, maar wordt ook ingericht in functie van onze schoolgaande jeugd en ligt op enkele belangrijke schoolroutes.

Wij kunnen begrijpen dat dit de nodige vragen met zich meebrengt en willen dit graag verduidelijken. Normaal gezien hadden we hier in maart een infoavond voor voorzien, deze hebben we door COVID-19 echter moeten annuleren. We hebben nog een tweede keer getracht deze avond te organiseren maar door de stijgende COVID-19 cijfers lijkt het ons beter om het over een andere boeg te gooien.

Onderstaande presentatie biedt een overzicht van deze fietszone. In deze presentatie wordt het volledige plan voor de fietszone uit de doeken gedaan. We doen ons best om dit op een heldere manier te doen.

Indien jullie vragen hebben bij deze presentatie mogen jullie deze mailen naar techdienst@bree.be.

Wij zullen vervolgens alle vragen bundelen en beantwoorden.