afwerking bovenzijde (even nummers) en rioleringswerken onderkant (oneven nummers) Maaseikerbaan

Via deze update houden we jullie graag op de hoogte over de vernieuwing van de Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren en de planning van de komende weken.

Bouwpuin wordt rechtstreeks afgevoerd naar stockageplaats in Lummen

Sinds het bouwverlof ligt de asfaltering van de bovenkant (oneven huisnummers) van de Maaseikerbaan, tussen de Omselweg en de Ziepstraat, zo goed als stil. Dat komt omdat in de bestaande rijweg een combinatie van teer met metaalslakken is vastgesteld. Beslissingen en procedures over de verwerking en afvoer van de mogelijk schadelijke teerhoudende fundering duurden langer dan verwacht.  Zopas kregen wij de bevestiging van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) dat de op te breken fundering geen speciale behandeling nodig heeft. Het materiaal zal nu rechtstreeks afgevoerd worden via een vergunde stockageplaats in Lummen richting de afvalverwerker in Eindhoven.

Afwerking bovenzijde (oneven nummers) en rioleringswerken onderkant (even nummers) Maaseikerbaan

De verdere afwerking van de bovenkant van de Maaseikerbaan kan daardoor volgende week opnieuw starten. Begin deze week wordt de nieuwe fundering van de rijweg aanlegd. Op woensdag 2 oktober brengt de aannemer de betonnen kantstroken aan en vermoedelijk op vrijdag 4 oktober volgen de effectieve asfaltwerken. Gelieve er rekening mee te houden dat deze werken weersgevoelig zijn en de planning bijgevolg nog kan veranderen. In de week van 7 oktober worden nog de inritten tussen rijweg en fietspad afgewerkt.

Mits gunstige werf- en weersomstandigheden verplaatsen de werken zich vanaf maandag 7 oktober naar de onderkant (even nummers) van de Maaseikerbaan. De aannemer zal de bestaande verhardingen in één keer opbreken vanaf de Omselweg tot aan de bocht aan het kanaal. Daarna starten de rioleringswerken: de aannemer graaft over beperkte afstand een sleuf, legt vervolgens de nieuwe rioleringsbuizen aan en maakt de huisaansluitingen in orde. Daarna wordt de fundering aangebracht zodat de weg begaanbaar wordt.

Verkeer

De verkeerssituatie blijft ongewijzigd. Er zal nog steeds éénrichtingsverkeer mogelijk zijn op de Maaseikerbaan in de richting van Bree. Richting Maaseik rijdt u via Tongerlo. Verkeer vanuit de zijstraten naar de Maaseikerbaan blijft mogelijk. Wanneer echter de riolering er wordt aangelegd, zullen de zijwegen kortstondig afgesloten zijn ter hoogte van de Maaseikerbaan. Na de rioleringswerken wordt de doorgang onmiddellijk hersteld met tijdelijke asfalt.

Tot voor kort was er slechts één ploeg van de aannemer actief op de werf. Binnenkort zullen er meerdere ploegen aan de slag zijn waardoor de rioleringswerken gecombineerd kunnen worden met de wegopbouw. Dat moet de uitvoering versnellen. Zonder tegenslag is het de ambitie om de onderzijde van de Maaseikerbaan, vanaf de Omselweg tot aan de bocht, tegen het jaareinde volledig af te werken. 

Ophoging rijweg onder kanaalbrug in Voorshoven

Volgende week maandag 7 oktober start de aannemer ook met het verhogen en opbreken van het terrein onder de kanaalbrug over de Zuid-Willemsvaart in Voorshoven bij Neeroeteren. Dat is nodig om er de nieuwe rijweg en vrijliggende fietspaden aan te leggen. Deze werken duren vermoedelijk tot eind 2019. Tot dan is de Breeërweg plaatselijk onderbroken en kan er geen verkeer onder de brug rijden. Verkeer richting Opitter passeert de werken via de langsweg (helling op- en afrijden).

Blijf op de hoogte

Heb je vragen over de werken of specifieke noden in verband met de toegankelijkheid van je woning of zaak, contacteer dan je bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.