Bree als Gezonde Gemeente

Gezondheid is belangrijk, dat weten we allemaal. Stad Bree wil zich dan ook inzetten om preventieve gezondheid te promoten. Hoe we dat gaan doen? Door er voor te zorgen dat de gezonde keuze de meest makkelijke keuze is!

Met de start van de nieuwe legislatuur is ook het moment daar om het charter voor een gezonde gemeente opnieuw te tekenen. Hiermee maken we duidelijk dat een samenhangend gezondheidsbeleid nog altijd op ons prioriteitenlijstje staat. We zorgen er graag voor dat iedereen in een gezonde omgeving kan wonen, spelen en werken. Hierbij zetten we in op veilige voet- en fietspaden, een centrum waar plaats is voor groen en voldoende rust- en ontmoetingsplekken en veilige speelzones voor onze jonge inwoners.  

Onze medewerkers van het Sociaal Huis organiseerden al enkele workshops rond preventieve gezondheid. Ze gaven meer uitleg over de nieuwe voedseldriehoek en schonken aandacht aan valpreventie en onze geestelijke gezondheid. Op hun lijstje staat ook al de rookstopcursus, verschillende infoavonden en promotie van Tournée Minérale, de campagne rond alcoholconsumptie. Hierbij beloven deelnemers om een maand lang geen alcohol te drinken. Deze maand besteden ze ook extra aandacht aan bevolkingsonderzoeken rond kanker. Ze doen dit samen met Think Pink en Inloophuis Vergeet-me-nietje. 

Om dit alles te realiseren, kunnen het Logo, het CGG en Bree beroep doen op verschillende Vlaamse expertisecentra zoals Het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).