Maak je klaar voor de verkiezingen!

Op zondag 26 mei trekken de kiezers weer naar de stembus voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. In Bree is deze stembus voor de tweede keer elektronisch, en voor de eerste keer op één locatie!

De kiezers van Bree zullen net zoals in 2018 weer elektronisch gaan stemmen. Het stadsbestuur kocht toen 65 stemcomputers aan die we allemaal al eens hebben kunnen testen. Deze verkiezingen worden ze terug klaargezet voor een nieuwe stemronde. In het stadhuis en in de bibliotheek zal weer een test-pc staan zodat je vooraf eens kan oefenen.

De grote verandering is dat alle kiezers van Bree op dezelfde locatie terecht kunnen: de Sporthal van Bree, Sportlaan 6. Jullie kunnen jullie stem komen uitbrengen tussen 8.00 u en 16.00 u.

Indien je toch verhinderd bent die dag, kan je een volmacht geven aan iemand anders. Op deze manier kan de volmachtdrager in jouw plaats stemmen. Dit kan bijvoorbeeld voor personen die wegens ziekte of verblijf in het buitenland niet tot op het stembureau geraken. Raadpleeg alle gevallen van uitzondering op www.bree.be/verkiezingen of bel even naar de dienst burgerzaken.

Het volmachtformulier kan je ook gratis bij burgerzaken ophalen, of je kan het downloaden via onderstaande link. Dit formulier is eenvoudig in te vullen, denk er aan dat je wel steeds het juiste attest toevoegt. Op de dag van de verkiezingen moet de volmachtdrager het volgende bijhebben: het ingevuld en ondertekend formulier met bijbehorend attest, jouw oproepingsbrief, zijn of haar eigen oproepingsbrief en identiteitskaart.

Rest jullie enkel nog de taak om op de dag zelf te stemmen op de kandidaat of partij van je voorkeur.