Projectoproep Een Hart voor Limburg 2020

Een Hart voor Limburg 2020 ondersteunt projecten die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Denk hierbij aan jeugdbewegingen die zich actief inzetten voor kinderen met een beperking of scholen die extra inzetten op taalstimulering. Dankzij een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen meer kansen om hun plaats in te nemen in de maatschappij. Ben jij bezig met een gelijkaardig initiatief? Dan komt jouw project misschien ook in aanmerking!

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, met een maximum van € 10.000 per project. Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen.

Het kandidaatsdossier kan je volledig online invullen en uiterlijk op 23 september 2019 indienen. Als je niet zo vertrouwd bent met computers, kan je ook een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op 070 23 30 65 of via mail proj@kbs-frb.be .