Sint-Lutgardiskerk 't Hasselt

De parochiekerk van 't Hasselt, een gehucht van Bree, is toegewijd aan Sint-Lutgardis. De zaalkerk met vierkante toren werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van de Maaseikse architect Karel Gessler. Rechts van de kerk werd een parochiaal centrum aangebouwd.