verzusteringen

Bree kent een lange traditie in verzusteringen met andere steden in Europa. Al vele jaren onderhouden we nauwe contacten met Volpago in Italië, Salomo in Spanje en Geldern in Duitsland. Sinds enkele jaren zijn er officiële contacten met de industriestad Yangzhou in Zuidoost China.

Volpago

De verzustering tussen Bree en Volpago is haast een sprookje te noemen. Ze ontstond door de vlucht van een gele ballon die Patsy Nouwkens rond 22 september 1985 in Bree losliet en die ongeveer 23 uren later op de speelplaats van de lagere school in Selva Del Montello landde. Eerst groeiden er contacten tussen de klas van Patsy en de klas van juffrouw Edda Marinelli- Zane. Later mondde die uit in een verzustering die op 21 augustus 1987 in een vriendschapsoorkonde bevestigd werd.

Salomo

Voormalig burgemeester Jaak Gabriels trok op last-minute vakantie naar Catalonië. Door toeval kwam hij terecht op het vakantiedomein van de Antwerpenaar Oswald Voorbraeck in Salomo. De heer Voorbraeck herkende onze burgemeester en toenmalige voorzitter van de volksunie en het ijs was snel gebroken. Hij introduceerde hem bij enkele invloedrijke vrienden in Salomo, die op hun beurt zorgde voor een introductie bij de provinciegouverneur van Tarragona, Josep Maldonado en de minister-president van Catalonië, de heer Pujol. Hieruit ontstond een uitwisseling, eerst op louter politieke basis, later werden de inwoners van Salomo meer en meer betrokken.

Geldern

Geldern is sinds 12 juli 1987 verzusterd met Bree. De verzustering kwam tot stand via de heer Hans Jung. Deze inwoner van Geldern bracht regelmatig zijn vakantie in Vlaanderen door en nestelde zijn caravan op de camping Kempenheuvel. Het beviel hem zodanig dat hij het stadsbestuur van Geldern bewerkte om contacten met Bree te zoeken voor een verzustering. Het was dus Geldern die de eerste contacten legde.

Yangzhou

In januari 1999 ondernam het standsbestuur, samen met de Breese economische stuurgroep (BRES) en de industrie club Houthalen-Helchteren een handelsmissie naar de Chinese stad Yangzhou.