leegstand

Door je woning of gebouw leeg te laten verlies je huurgelden. Ook vermindert het in waarde door verloedering. Dit heeft een negatieve invloed op de leefomgeving. En het vormt een gemiste kans voor gezinnen die een woning of pand in Bree zoeken.

Door een actief beleid tegen leegstand te voeren wil de stad Bree eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aansporen om deze opnieuw in orde te brengen en te verhuren of te verkopen.

Wat is leegstand?

Je woning of gebouw wordt als leegstaand beschouwd als niemand dit gedurende 12 opeenvolgende maanden bewoont of gebruikt.

Stad Bree vermoedt dat je woning of gebouw leegstaat. Wat nu?

Bij een vermoeden van leegstand stelt Stad Bree een administratieve akte van leegstand op. Je ontvangt hierover als eigenaar een kennisgeving.

Aanwijzingen voor leegstand:

 • geen inschrijving in het bevolkingsregister
 • langdurig te koop of te huur staan
 • geen aansluitingen op nutsvoorzieningen of een dermate laag verbruik dat gebruik is uitgesloten
 • dichtgetimmerde raam- en deuropeningen
 • uitpuilende brievenbussen, een verwilderde tuin, neergelaten rolluiken,…
 • getuigenissen van omwonenden, postbode, wijkagent,…

Als eigenaar kan je het vermoeden van leegstand weerleggen. Als bewijsmateriaal gelden het jaarverbruik nutsvoorzieningen, huurcontract, getuigenissen, akten,…

Wanneer betaal je leegstandsbelasting?

Op de datum van opname van je woning of gebouw in het leegstandsregister betaal je nog geen belasting.

Je bent als eigenaar een eerste belasting verschuldigd wanneer je woning of gebouw minstens 1 volledig jaar in het leegstandsregister staat en er geen vrijstelling van kracht is op het moment van de verjaardag.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse leegstandsbelasting?

 • Jaar 1: € 1200
 • Jaar 2: € 2400
 • Jaar 3:  €3600
 • Vanaf jaar 4: € 4800

Je woning of gebouw is opnieuw in gebruik. En nu?

Als je leegstaande woning of gebouw gedurende 6 maanden opnieuw wordt bewoond of gebruikt, kan je deze laten schrappen uit het leegstandsregister.

Informeer Stad Bree zo spoedig mogelijk, zodat zij na controle de schrapping eventueel kan uitvoeren.

Wanneer krijg je een vrijstelling van leegstandsbelasting?

Als je vermoedt dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling (zie reglement), dien je hiervoor zelf de nodige bewijsstukken voor te leggen. Je vindt hieronder een link naar een modelbrief die je kan gebruiken om een vrijstelling aan te vragen.

Meest voorkomende mogelijke vrijstellingen:

 • de woning of het gebouw is minder dan 2 jaar in je bezit
 • de woning of het gebouw is in renovatie of verbouwing

Hoe ga je in beroep tegen de opname in het leegstandsregister of een weigering van vrijstelling?

Om een beroep in te dienen, stuur je een gemotiveerd bezwaarschrift naar Stad Bree – Woonbeleid, Vrijthof 9, 3960 Bree of woonloket@bree.be.

Je vindt hieronder een link naar een modelbrief die je kan gebruiken om je beroep in te dienen.