oud stadhuis met fronton

Het eerste stadhuis -ook wel het “Gewanthuys” genoemd- werd rond 1591 gebouwd en in 1754 drastisch verbouwd. Tegen de rechtergevel vind je de Breese voet, een ijzeren maat van 28,5 cm lang die vroeger als ijkingsmiddel voor het meten van lengtes werd gebruikt. In het torentje op het gebouw hangt sinds 1981 een beiaard die elk kwartier klinkt. In de linkerzijgevel staat een stempelhokje dat door de nachtwacht (kleppermannen) werd gebruikt. Na de dienstronde werd een stempel aangebracht op het dienstpapier.

De bovenzijde van het gebouw wordt gevormd door een merkwaardig rococo fronton. Het werd gebeeldhouwd door Ferdinand uit Roermond. Links in het fronton bevindt zich het wapenschild van Theodoor van Beieren, de toenmalige prinsbisschop van Luik. Rechts staat het wapenschild van Bree dat het spiegelbeeld is van het huidige. In het midden pronkt de Oostenrijkse adelaar, als verwijzing naar de Oostenrijkse overheersing, en daarboven waakt de patroonheilige van Bree: Sint-Michel met de draak.

Momenteel kan je in dit gebouw het stadsmuseum, de jeugddienst en de Oxfam wereldwinkel vinden.