Sint-Antoniuskapel Opitter

De Sint-Antoniuskapel is een kapel uit de 17de eeuw met indrukwekkende glas-in-lood ramen. Hoewel de kapel op Opitters grondgebied gebouwd werd, ressorteerde ze steeds onder de Sint-Pietersparochie van Tongerlo. Recenter werd er tegen de voorgevel een portaal aangebouwd met erboven een getoogd venster en een rondboognis met een Sint-Antoniusbeeld. Rechts van het portaal zie je een gedenksteen van de gemeente Gruitrode voor de gesneuvelden van Wereldoorlog I. Tot de grote gemeentefusies in 1976 behoorde het Solt immers tot het grondgebied van de gemeente Gruitrode.

Op 17 januari (de naamdag van Sint-Antonius) is er ieder jaar een misviering. Daarna volgt de verkoop van de offergaven die geschonken werden: onder meer hespen, koeken, balkenbrij, taarten, wijn, spek, kipkap, vlaaien en fruit worden per opbod verkocht. De varkenskop wordt steeds het laatst geveild. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan het onderhoud van de kapel.