Tips in Bree
Zoeken
Openingsuren stadhuis

Openingsuren stadhuis Bree
(Ruimtelijke ordening en leefmilieu, Burgerzaken, Financiële dienst)

ma 08.30u-12.30u  
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u  
vr 08.30u-12.30u  

 

Openingsuren Centrale balie
(Onthaal, Toerisme, Ombudsdienst, AGB)

ma 08.30u-12.30u 14u-16.30u
di 08.30u-12.30u 14u-18.00u
wo 08.30u-12.30u 14u-16.00u
do 08.30u-12.30u 14u-16.30u
vr 08.30u-12.30u  

 

Contact
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. 089 84 85 00
 
bree.be Webutation
 
Links
 
 

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Post Bree

Contact:
Bocholterstraat 15
3960 Bree
info@hvznl.be
www.brandweernoordlimburg.be


Telefoonnummers
alarmlijn: 089 46 42 85
administratielijn: 089 73 92 90
faxlijn: 089 46 35 80
(24/24 uren telefoonpermanentie)


Openingsuren
De burelen zijn in de weekdagen geopend van 08.00 u tot 16.45 u.


Inzetgebied
De Breese brandweerdienst heeft een gewestelijke functie. Dit wil zeggen dat zij naast Bree ook Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt beschermt. In totaal worden meer dan 53.000 inwoners en 30.250 ha. beschermd door de brandweer van Bree.


Opstart brandweerzone Noord-Limburg
Lommel/ Op 1 januari 2015 gaat de brandweerzone Noord-Limburg definitief van start. Concreet betekent dit dat de brandweerzone Noord-Limburg de 11 gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer verenigt en beschermt.

De bedoeling van de schaalvergroting is de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Een betere hulpverlening, onder meer door intensievere opleiding, moet de veiligheid van burgers en personeel vergroten. Positief nieuws voor onze burgers waar we graag zorg voor dragen.

“Recent werd de verdeelsleutel door alle gemeenteraden van de elf gemeenten goedgekeurd zodat we op 1 januari 2015 definitief van start kunnen gaan met de hulpverleningszone.’, zegt zonecoördinator Jan Jorissen. “Met de brandweerzone beogen we een gelijke kwaliteit van hulpverlening aan de gehele zone, maar ook investeringen in de veiligheid en opleiding van brandweerlieden.”

Voor de burger zijn de nakende veranderingen nauwelijks waarneembaar. Elke gemeente of stad die nu over een brandweerkazerne beschikt, zal die op 1 januari 2015 nog steeds hebben. De interventies zullen even snel als vroeger gebeuren. Enkel de organisatie ervan wordt dan bovenlokaal geregeld. Eén brandweerzone genereert vele voordelen: een aanzienlijke schaalvergroting, één administratie, één boekhouding. Bovendien is één van de belangrijkste elementen in de hervorming - het hele land wordt ingedeeld in brandweerzones – het feit dat elke brandweerman hetzelfde statuut heeft. Brandweerlieden zullen overal dezelfde vergoeding krijgen en ook dezelfde opleidingen moeten volgen zodat er uniformiteit in de wereld van de brandweer heerst.

Op termijn zal er ook sterker ingezet worden op samenwerking. Samenwerking tussen de posten van de zone en tussen de zones onderling. De oprichting van een brandweerzone betekent ook dat in elke gemeente dezelfde prijs voor bepaalde interventies gehanteerd zal worden en iedereen kan rekenen op dezelfde service.
 

Meer info:
Tel. 011 54 29 00
chrisje.bleys@hvznl.be

Inwoner > Andere diensten > Brandweer / Kinderopvang / Onderwijs / Politie