OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

beslissingen omgevingsvergunningen

​In overeenstemming met artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan je hieronder de beslissingen terugvinden rond omgevingsvergunningen in Bree.

overzicht beslissingen

17/01/2022voorwaardelijk vergundCusters Rafbouwen van twee eengezinswoningenOp de Koopman
17/01/2022voorwaardelijk vergundEetseveld BVverbouwen van een zonevreemde eengezinswoningEetseveldstraat 16
17/01/2022voorwaardelijk vergundPrima Villa BVbouwen van een half-open eengezinswoning mmet carportSint-Jozefstraat 18
17/01/2022voorwaardelijk vergundHubrechts - Dasbestemmingswijziging van de bestaande woning naar vakantiewoning en regularisatie van de kelderKipdorpstraat 39
17/01/2022voorwaardelijk vergundGoyens Ben BVBAcreëren van 6 bouwkavels voor half-open bebouwingBoneputstraat 26
17/01/2022voorwaardelijk vergundTimmermans Ontwikkeling BVbouwen van 3 woningenBrugstraat 54
10/01/2022aktenameNullens Jan BVherstellen van daken en draagstructuren bij een bestaand hoevecomplexKluisstraat 5
27/12/2021geweigerdGeerits -  Mulders BVbijstellen van twee omgevingsvergunningen't Hasseltkiezel 12 en 12A
20/12/2021voorwaardelijk vergundScheelen Jefcreëren van 4 loten voor half-open bebouwingSpilstraat 
20/12/2021voorwaardelijk vergundGROUP-C NVfunctiewijziging van detailhandel naar kantoren, het aanpassen van de voorgevel, het creëren van parkeerplaatsen in de privatieve kelder, het gedeeltelijk ontpitten van het dak en het wijzigen van de terreinaanlegNieuwstadpoort 58 en 60
20/12/2021voorwaardelijk vergundColson Guyafbraak van een woningSint-Jobstraat 31
20/12/2021voorwaardelijk vergundKatholiek Onderwijs Sint-Michiel (Bocholt - Bree- Peer) VZW bouwen fietsenstalling, overdekte speelplaats en tuinberging, het centraliseren van bezinkingsbedden, uitbreiden sanitair, omleggen voet- en fietspad en heraanleggen van de speelplaats

Baron De Taxislaan 4

Sint-Jacobstraat 10, 12

20/12/2021voorwaardelijk vergundCuijpers - Dewaelbouwen van een garage en verbouwen bestaande woningKeyartstraat 18
13/12/2021voorwaardelijk vergundTimmermans JanontbossingSchooterheide
13/12/2021voorwaardelijk vergundClaes Hendrikplaatsen van een tuinhuisKievitstraat 18
13/12/2021voorwaardelijk vergundGoyens - Segers Vastgoed bvbanieuwbouw twee half-open bebouwingen met carportsMeeuwerkiezel 149 en 149A
13/12/2021voorwaardelijk vergundVoortmans - Wintersbouwen ééngezinswoning, plaatsen voorlopige woonunit en container en afbraak bestaand bijgebouwWaterstraat zn
13/12/2021voorwaardelijk vergundBranjo BVBAslopen achterliggende constructies, rooien coniferenhaag, bouwen paardenstal, rijhal en stapmolen. Aanleggen van recreatieve terreinenMeeuwerkiezel 215
13/12/2021aktenameJan Voortmans - Martine VoortmanszorgwoningPeerderbaan 93
09/12/2021geweigerdTheunissen PetergrondwaterwinningMariahofstraat
06/12/2021voorwaardelijk vergundCorthouts - Petersregulariseren van een wijziging aan de raamopening van een eengezinswoningMussenburgstraat 13
06/12/2021voorwaardelijk vergundVan Dommelen Karelaanleggen van een zwembadGerdingerpoort 22B
29/11/2021voorwaardelijk vergundSamet Dincbouwen van een vrijstaande woning met aanpalende carportVostertstraat zn
29/11/2021voorwaardelijk vergundRutten Wouteraanleggen van een parking in de voortuinVerbindingsstraat 43
29/11/2021voorwaardelijk vergundGrieten - Hilkensbouwen van een overdekt terrasCobbenberg 12
29/11/2021voorwaardelijk vergundDEMUM NVafbreken van bestaande bebouwingenWolstraat 2
29/11/2021voorwaardelijk vergundMartens Jos BVBA - Faes Michielwijzigen omgevingsaanleg behorende bij een dokterspraktijkHerenstraat - Vlasroterhof - Opitterkiezel
29/11/2021voorwaardelijk vergundBouwonderneming Lamers NVbouwen van 14 wooneenheden met ondergrondse parkeergarageKanaallaan 30
22/11/2021voorwaardelijk vergundLiesbeth Van der Auwerahet aanleggen van een skateparkBoneputstraat zn
17/11/2021voorwaardelijk vergundCeyssens NVhet hernieuwen van een milieuvergunning, het slopen van een bijgebouw en afdak, het bouwen van een wasplaats en het aanleggen van betonverhardingIndustrieterrein Kanaal-Noord 1185
17/11/2021voorwaardelijk vergundbegrafenissen Creemersbouwen van een uitvaartcentrumPater Coninxlaan zn
15/11/2021aktenameLuys - Poelmansplaatsen van een verandaRobijnstraat  14
15/11/2021voorwaardelijk vergundLiesbeth  Van der AuweratuinaanlegwerkenSint-Jozefstraat 53
15/11/2021vergundPieter EerdekensPlaatsen van een terraswandKanaalkom 6A
15/11/2021voorwaardelijk vergundJumbo België BVplaatsen van gevelreclame, één niet overdekte en twee overdekte verzamelplaatsen voor winkelkarrenSportlaan 20
08/11/2021voorwaardelijk vergundKathagen Mathieu nvhernieuwen van een milieuvergunningToekomststraat 4
08/11/2021voorwaardelijk vergundElias Stijnbijstellen van een verkaveling voor het plaatsen van een zonneweringJef van Hoofstraat 22
08/11/2021gedeeltelijk voorwaardelijk vergundRijkers Nickyverbouwen en uitbreiden van een woning in open bebouwingRooyerstraat 4
08/11/2021voorwaardelijk vergundBen Nevels - Nick van Spreuwelrenoveren, verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bebouwing en het bouwen van een bergingSolterweg 61
03/11/2021voorwaardelijk vergundRob SwertsIsoleren en bezetten van de gevelOpitterkiezel 157
03/11/2021voorwaardelijk vergundJaeken Wouter - Bosmans Wendyafbreken woning en bouwen vrijstaande ééngezinswoning met bijgebouw en zwembadBrugstraat 34
03/11/2021voorwaardelijk vergundBert Cillen Grond - en afbraakwerken bvbauitbaten grondstoffendepot, stallen van opliggers en voertuigen, stockeren van grondstoffen en regulariseren van een aantal als ingedeelde inrichtingen te beschouwen activiteiten in en rond de reeds bestaande en vergunde loodsIndustrieterrein Kanaal-Noord 1661 en 1667
03/11/2021voorwaardelijk vergundKatholiek Onderwijs Sint-Michiel (Bocholt - Bree - Peer) vzwuitbreiden van de houtafdeling en het verplaatsen van de fietsenstallingBaron de Taxislaan 4
20/10/2021voorwaardelijk vergundSchildermans Pluimveeslachterij en vleesverwerking NVslopen bedrijfsgebouw, conciërgewoning, woning en twee bergingen. Verbouwing en uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen en bouwen van een nieuwe loods. de regularisatie van het gebouw WZ en regularisatie van en aanleg van nieuwe betonverhardingen. De aanleg van een open infiltratiebekken en het plaatsen van een weegbrug.Toekomststraat 12, 14 - Voortbemdenstraat 5,7
25/10/2021voorwaardelijk vergundNeeskens Elkewijzigen van de functie  van winkel naar kantoor en gevelwerkenOpitterstraat 30
25/10/2021voorwaardelijk vergundSchurgers Pietplaatsen van een waterputEetseveldstraat 10
25/10/2021voorwaardelijk vergundLock Invest BVBAfunctiewijzigingen binnen een vergund appartementsgebouwMillenstraat zn
25/10/2021voorwaardelijk vergundBerger - Biesmansbouwen van een half-open eengezinswoning met carportSint-Jozefstraat 20
25/10/2021voorwaardelijk vergundConinx Stefanieslopen achterbouw en garage, plaatsen nieuwe bijbouw en verbouwen van een woningOpitterkiezel 53
25/10/2021vergundStakenborg - Luyckxverbouwen van een woning en regulariseren van een openlucht zwembadSiemenstraat 21
18/10/2021voorwaardelijk vergundHellings Luchet bouwen van een tuinkamerKanaallaan 27 en 29
11/10/2021voorwaardelijk vergundParedis Daviniahet plaatsen van een verandaMgr. Paredisstraat 9
11/10/2021voorwaardelijk vergundTelen Johan en Robinhet slopen van een bestaande woning met achterbouwen, het bouwen van 4 appartementen en 4 gekoppelde tuinbergingen en het aanleggen van 4 autostaanplaatsenDorpstraat 39A
11/10/2021voorwaardelijk vergundVrancken Isabellehet creëren van 4 loten

Lieve Vrouwestraat zn

11/10/2021weigeringSnoeks - Deckershet bouwen van een bijgebouwKleine Roodakkerstraat 14
11/10/2021weigeringSnoeks - Deckershet bouwen van een bijgebouwKleine Roodakkerstraat
11/10/2021voorwaardelijk vergundThimmo NVhet splitsen van een bestaande woning naar twee wooneenheden en het bijbouwen van twee carportsConenstraat 21
11/10/2021voorwaardelijk vergundStinkens Timhet slopen van een hondenren en afdak, verbouwing van de stal en vierkantshoeve en verwijdering van drie bomenDingenstraat 13
11/10/2021voorwaardelijk vergundLy Kimhet wijzigen van publiciteitsborden aan de voorgevelOpitterpoort 37A
11/10/2021voorwaardelijk vergundSniekers - Janshet bouwen van een vrijstaand bijgebouwRenkensweg 13
11/10/2021voorwaardelijk vergundEngelen-Janshet bouwen van een vrijstaand gebouwRenkensweg zn
04/10/2021voorwaardelijk vergundShell express tankstationhernieuwen milieuvergunningSportlaan zn
04/10/2021voorwaardelijk vergundPaulussen Josverbouwen van de woning, slopen van vrijstaande bijgebouwen en vellen van hoogstammige bomenVelkuilenstraat 21
04/10/2021voorwaardelijk vergundEerlingen Sofieaanleggen van een opritMeeuwerkiezel
04/10/2021voorwaardelijk vergundJeBo Invest BVBAbouwen van een appartementsgebouw met 16 wooneenheden en afbraak van de bestaande bebouwingLeeuwerikstraat
27/09/2021voorwaardelijk vergundNullens Kellyslopen van de bestaande bebouwing en bouwen van een vrijstaande woningBocholterkiezel 70
27/09/2021vergundDeferme Filipplaatsen van een zwembadOpstraat 45
27/09/2021voorwaardelijk vergundBen Goyens BVBAbouwen van twee woningen in half-open bebouwing met aangebouwde carports en tuinbergingenTongerlostraat 35
27/09/2021voorwaardelijk vergundVastmans Anplaatsen van een tuinbergingKeyartstraat 28C
27/09/2021voorwaardelijk vergundRutten Mathieucreëren van 2 lotenVeestraat 2
27/09/2021voorwaardelijk vergundBreemans Mark - Myny Elsbouwen van 2 appartementenBosstraat
20/09/2021voorwaardelijk vergundNijs - Caubergshet bijstellen van loten voor het creëren van 4 bouwlotenBolderweg
20/09/2021aktenameVanderstegen Davyhet bouwen van een veranda en overkapping na afbraak van huidige constructiesGroenstraat 45
20/09/2021voorwaardelijk vergundWirix Martijnhet verbouwen van een eengezinswoningKookshofstraat 23
13/09/2021voorwaardelijk vergundKerkhofs Brigitteverbouwen woning tot woning met kapsalon, bouwen carport / tuinhuis en kappen van een boomGerdingerpoort 46
13/09/2021voorwaardelijk vergundJanssen Michielrenoveren van een halfopen bebouwingOudestraat 20
10/09/2021gedeeltelijk voorwaardelijk vergundAutonoom Gemeentebedrijf Breeafwijking milieuvoorwaardenMalta 11 en 13
06/09/2021voorwaardelijk vergundTimmermans Paulcreëren van 3 lotenBrugstraat 54
06/09/2021weigeringBreukers HubertgrondwaterwinningBeerselerdijk zn
06/09/2021aktenameAendekerk IngridzorgwoningSint-Antoniusstraat 11
06/09/2021voorwaardelijk vergundTRANS-Xplaatsen van container unitsOp de Veewey
06/09/2021voorwaardelijk vergundPalmaerts - Van der Elstbouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport en overdekt terrasSint-Jozefstraat 26
06/09/2021voorwaardelijk vergundVerlaak - Vandyckplaatsen van een tuinhuis met loungeCobbenberg 16
06/09/2021voorwaardelijk vergundKaai 3 BVuitbreiden van het terras en plaatsen van een beach barKanaalkaai
06/09/2021voorwaardelijk vergundHouben - Pepelsuitbreiden en verbouwen van een woning, regulariseren carport en uitbreiding terrasMolenstraat 53
06/09/2021voorwaardelijk vergundB-V-BOUW BVBAbouwen van een verandaCobbenberg 26
30/08/2021geweigerdBreukers Hubertgrondwaterwinning't Hasseltkiezel zn
30/08/2021voorwaardelijk vergundLiesbeth Van der Auweraplaatsen van een winterterrasVrijthof 6, 7, 8 en 9
30/08/2021geweigerdAlpeau BVBAbouwen van een paardenstal met bijhorende hooiopslag en verwijderen van een tuinbergingHerenstraat 71
30/08/2021voorwaardelijk vergundRutten Mathieucreëren van 1 lotSpilstraat 12
30/08/2021voorwaardelijk vergundVaneygen Pieterverbouwen van een ééngezinswoning en een garageGenastraat 24
30/08/2021voorwaardelijk vergundPinxten Philomenacreëren van 2 lotenHansweg
30/08/2021voorwaardelijk vergundBollen Eddybouwen van een overdekt terrasKerkhofstraat 2 en 2A
30/08/2021voorwaardelijk vergundKessels - Heylenvergroten van een dakuitbouwTulpenlaan 15
23/08/2021voorwaardelijk vergundDOMIC BVBAwijziging vergunde toestand Op den Hof
23/08/2021voorwaardelijk vergundKesters - Geraedtsuitbreiden woning en plaatsen vrijstaand bijgebouwBosstraat 105
23/08/2021voorwaardelijk vergundVeugelers Wilhelmusbouwen van een vrijstaande garage met zwembadSint-Jozefstraat 28
23/08/2021voorwaardelijk vergundSteps & C° Real Estate BVBAplaatsen van een TotemSportlaan
23/08/2021voorwaardelijk vergundGovers Nicoaanleggen van een opritThijsstraat 17D
23/08/2021geweigerdVaesen Antooncreëren van 1 lotOpitterkiezel 60
23/08/2021voorwaardelijk vergundGeorges Veldeman NVverbouwen van een industriegebouwWijshagerstraat 17
23/08/2021voorwaardelijk vergundLeen Kurtbouwen van een eengezinswoningZandbergstraat zn
23/08/2021voorwaardelijk vergundURBAN INVEST BVafbraak bestaande woning met bijgebouwen + bouwen van 5 grondgebonden woningen waarvan ééntje met 5 kamers voor verhuurGruitroderkiezel 5,7 en 9
16/08/2021voorwaardelijk vergundVandeursen Frederiquehet bouwen van een woning met tuinberging en slopen van de bestaande woning en tuinbergingCosijnstraat 2
16/08/2021voorwaardelijk vergundGemis - Zoonshet bouwen van een ééngezinswoning en tijdelijke noodwoningOpitterkiezel
16/08/2021voorwaardelijk vergundGielen Mariëllahet opdelen van een bestaande woning en bijbouwen van een tuinberging en carportMaaseikerbaan 17
16/08/2021gedeeltelijk voorwaardelijk vergundKumpen Christopherwijziging van vergunning nl: blok A & B verdieping 4 opsplitsing in 3 appartementen en bouwen van overkapping boven parkeerplaatsenSportlaan 20, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 en 50
11/08/2021stilzwijgende weigeringBen Goyensverkavelen van grondenBoneputstraat-Boneputterveld
09/08/2021voorwaardelijk vergundPaesen Kellyhet plaatsen van een schuifpoort met vast paneelRobijnstraat 8
09/08/2021voorwaardelijk vergundSegers Tomhet bouwen van twee halfopen bebouwingen met carportsMeeuwerkiezel 149 en 149A
02/08/2021voorwaardelijk vergundSchrooten Rudihet bouwen van een appartementsgebouw met drie woongelegenheden in een gesloten bebouwing na afbraak van een bestaande hoofdbouw en carportKloosterpoort 12
02/08/2021voorwaardelijk vergundBollen Mariekehet plaatsen van keerwandenOpstraat 70
02/08/2021voorwaardelijk vergundVersleegers Jozefhet aanleggen van een geluidsbermDuikerstraat 12
02/08/2021voorwaardelijk vergundKusters JohangrondwaterwinningGenastraat
02/08/2021voorwaardelijk vergundWegener Evahet plaatsen van verlichte uithangborden met zaak-gebonden publiciteit en koelende installatiesKloosterstraat 3
02/08/2021voorwaardelijk vergundSchouteden Nancyhet uitbreiden van een woningGroenstraat 17
02/08/2021voorwaardelijk vergundGoossens Frankhet verbouwen en uitbreiden van een woning in halfopen bebouwing tot 3 appartementenKanaallaan 1
19/07/2021voorwaardelijk vergundGerits Karlien en Royhet bouwen van een woning met losstaand tuinhuis met carportMeeuwerkiezel
19/07/2021voorwaardelijk vergundClaessens Freehet bouwen van een tuinhuisCaubergstraat 32
19/07/2021voorwaardelijk vergundLippens Emmahet aanpassen van een gevelNieuwstadstraat 3 en 3A
19/07/2021voorwaardelijk vergundBruno Noehet uitbreiden en verbouwen van een Bruno's servicestationMeeuwerkiezel 114 en 116
19/07/2021voorwaardelijk vergundJehoul Erikhet bouwen van handelruimtesRode Kruislaan
19/07/2021aktenameWaelbers Joshet plaatsen van een terrasoverkappingSchoolstraat 10
05/07/2021voorwaardelijk vergundThonissen Marchet afbreken van een eengezinswoning en het bouwen van 16 appartementenBruglaan 2
05/07/2021aktenameVossen Michelhet plaatsen van een terrasoverkappingBoneputterveld 28
05/07/2021weigeringTheunissen PetergrondwaterwinningMariahofstraat
05/07/2021voorwaardelijk vergundKesters GeertgrondwaterwinningSchaafdijkstraat
05/07/2021vergunningCraeghs Dominiquehet plaatsen van een overkappingBuysmolen 9
05/07/2021voorwaardelijk vergundHaels Mathijshet bouwen van eens loods bestemd als opslagplaatsMaaseikerbaan 97 en 99
05/07/2021voorwaardelijk vergundVangeloven Peterhet creëren van 1 lotOmselweg 19
28/06/2021voorwaardelijk vergundGoyens Frankhet bouwen van twee woningen in halfopen bebouwing met gekoppelde carports op de perceelsgrenzenRode Kruislaan 
28/06/2021voorwaardelijk vergundBreemans - Van Asbroeckhet aanpassen van de bouwdiepte van een woningOp den Hof
28/06/2021voorwaardelijk vergundMulders Milanhet verbouwen van een ééngezinswoning met carport en overdekt terrasOp den Hof 7
28/06/2021voorwaardelijk vergundPaumen - Gielenhet verbouwen van een woning tot kinesistenpraktijkSportlaan 17
28/06/2021voorwaardelijk vergundClijsters - Vandewielehet bouwen van een vrijstaande woningOpstraat 41
28/06/2021aktenameHuijskens Nelehet uitbreiden van een verandaVostertstraat 5
21/06/2021voorwaardelijk vergundStals Frankhet bouwen van appartementenSint-Jobstraat 28
21/06/2021voorwaardelijk vergundBrands - Cerneelshet verbouwen van een woning en de afbraak van vrijstaande bijgebouwenSchoolstraat 53
21/06/2021voorwaardelijk vergundWeltjens JosgrondwaterwinningMariahofstraat
21/06/2021voorwaardelijk vergundEngelen Koenhet verbouwen van een woninig en het vervangen van bijgebouwenCosijnstraat 18
21/06/2021voorwaardelijk vergundPepels Cindyplaatsen van een afdakDekkersstraat 9
16/06/2021voorwaardelijk vergundVrijsen Françoishet bijbouwen aan bestaand industriehal, aanleg van verhardingen, slopen van straalhalKanaallaan 54

14/06/2021

voorwaardelijk vergundHermans Sandrabouwen van een bijgebouw in de achtertuinGruitroderkiezel 148
14/06/2021voorwaardelijk vergundHousen Tomplaatsen van een carportPater Neyenslaan 26
14/06/2021voorwaardelijk vergundWeltjens JosgrondwaterwinningKapelstraat
14/06/2021voorwaardelijk vergundLeurs Joslopen van de oude varkensstalTeelestraat
14/06/2021voorwaardelijk vergundDas - Loosbouwen van een woning met carport en tuinbergingMgr. Kestersstraat
14/06/2021voorwaardelijk vergundVrinssen Ingeplaatsen van een terrasoverkappingOpstraat 68
14/06/2021voorwaardelijk vergundWeytjens Marcregularisatie van de aanleg van erfverharding in betonHeikantstraat
14/06/2021vergundGoyens Benbijstelling verkavelingTongerlostraat 35
14/06/2021voorwaardelijk vergundVerheyen Willywijzigen van een handelsruimte met woning en studio tot een gebouw met alleen woongelegenhedenOpitterkiezel 195, 195A
07/06/2021voorwaardelijk vergundGoyens - Segersbouwen van twee half-open bebouwingen met carportsMaaseikerbaan
07/06/2021voorwaardelijk vergundGoyens - Segersbouwen van twee half-open bebouwingen met carportsMaaseikerbaan
07/06/2021voorwaardelijk vergundDe Bie - Reyskensverbouwen van een woningMaalbosstraat 8
07/06/2021 voorwaardelijk vergundLuc Nysencreëren van twee loten in half-open bebouwingBosstraat 77
07/06/2021 voorwaardelijk vergundBen Bouchetbouwen van een bijgebouwRorenweg 23B
07/06/2021voorwaardelijk vergundMaggy Lemmensbouwen van een vrijstaande eengezinswoningBocholterstraat 73
07/06/2021voorwaardelijk vergundVos - Doumenuitbreiding dakkapel aan vergunde woning en verwijdering van verandaOmselweg 68
07/06/2021voorwaardelijk vergundBart Sweronbouwen van een tweede zwembad met koppeling aan de bestaande voorzieningenStift 4
27/05/2021WeigeringMarc Pieter Smeetshet kappen van bomen en struikenPanhovenstraat

Laatst bijgewerkt: 22/07/2021