OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

beslissingen omgevingsvergunningen

​In overeenstemming met artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan je hieronder de beslissingen terugvinden rond omgevingsvergunningen in Bree.

overzicht beslissingen

19/07/2021voorwaardelijk vergundGerits Karlien en Royhet bouwen van een woning met losstaand tuinhuis met carportMeeuwerkiezel
19/07/2021voorwaardelijk vergundClaessens Freehet bouwen van een tuinhuisCaubergstraat 32
19/07/2021voorwaardelijk vergundLippens Emmahet aanpassen van een gevelNieuwstadstraat 3 en 3A
19/07/2021voorwaardelijk vergundBruno Noehet uitbreiden en verbouwen van een Bruno's servicestationMeeuwerkiezel 114 en 116
19/07/2021voorwaardelijk vergundJehoul Erikhet bouwen van handelruimtesRode Kruislaan
19/07/2021aktenameWaelbers Joshet plaatsen van een terrasoverkappingSchoolstraat 10
05/07/2021voorwaardelijk vergundThonissen Marchet afbreken van een eengezinswoning en het bouwen van 16 appartementenBruglaan 2
05/07/2021aktenameVossen Michelhet plaatsen van een terrasoverkappingBoneputterveld 28
05/07/2021weigeringTheunissen PetergrondwaterwinningMariahofstraat
05/07/2021voorwaardelijk vergundKesters GeertgrondwaterwinningSchaafdijkstraat
05/07/2021vergunningCraeghs Dominiquehet plaatsen van een overkappingBuysmolen 9
05/07/2021voorwaardelijk vergundHaels Mathijshet bouwen van eens loods bestemd als opslagplaatsMaaseikerbaan 97 en 99
05/07/2021voorwaardelijk vergundVangeloven Peterhet creëren van 1 lotOmselweg 19
28/06/2021voorwaardelijk vergundGoyens Frankhet bouwen van twee woningen in halfopen bebouwing met gekoppelde carports op de perceelsgrenzenRode Kruislaan 
28/06/2021voorwaardelijk vergundBreemans - Van Asbroeckhet aanpassen van de bouwdiepte van een woningOp den Hof
28/06/2021voorwaardelijk vergundMulders Milanhet verbouwen van een ééngezinswoning met carport en overdekt terrasOp den Hof 7
28/06/2021voorwaardelijk vergundPaumen - Gielenhet verbouwen van een woning tot kinesistenpraktijkSportlaan 17
28/06/2021voorwaardelijk vergundClijsters - Vandewielehet bouwen van een vrijstaande woningOpstraat 41
28/06/2021aktenameHuijskens Nelehet uitbreiden van een verandaVostertstraat 5
21/06/2021voorwaardelijk vergundStals Frankhet bouwen van appartementenSint-Jobstraat 28
21/06/2021voorwaardelijk vergundBrands - Cerneelshet verbouwen van een woning en de afbraak van vrijstaande bijgebouwenSchoolstraat 53
21/06/2021voorwaardelijk vergundWeltjens JosgrondwaterwinningMariahofstraat
21/06/2021voorwaardelijk vergundEngelen Koenhet verbouwen van een woninig en het vervangen van bijgebouwenCosijnstraat 18
21/06/2021voorwaardelijk vergundPepels Cindyplaatsen van een afdakDekkersstraat 9
16/06/2021voorwaardelijk vergundVrijsen Françoishet bijbouwen aan bestaand industriehal, aanleg van verhardingen, slopen van straalhalKanaallaan 54

14/06/2021

voorwaardelijk vergundHermans Sandrabouwen van een bijgebouw in de achtertuinGruitroderkiezel 148
14/06/2021voorwaardelijk vergundHousen Tomplaatsen van een carportPater Neyenslaan 26
14/06/2021voorwaardelijk vergundWeltjens JosgrondwaterwinningKapelstraat
14/06/2021voorwaardelijk vergundLeurs Joslopen van de oude varkensstalTeelestraat
14/06/2021voorwaardelijk vergundDas - Loosbouwen van een woning met carport en tuinbergingMgr. Kestersstraat
14/06/2021voorwaardelijk vergundVrinssen Ingeplaatsen van een terrasoverkappingOpstraat 68
14/06/2021voorwaardelijk vergundWeytjens Marcregularisatie van de aanleg van erfverharding in betonHeikantstraat
14/06/2021vergundGoyens Benbijstelling verkavelingTongerlostraat 35
14/06/2021voorwaardelijk vergundVerheyen Willywijzigen van een handelsruimte met woning en studio tot een gebouw met alleen woongelegenhedenOpitterkiezel 195, 195A
07/06/2021voorwaardelijk vergundGoyens - Segersbouwen van twee half-open bebouwingen met carportsMaaseikerbaan
07/06/2021voorwaardelijk vergundGoyens - Segersbouwen van twee half-open bebouwingen met carportsMaaseikerbaan
07/06/2021voorwaardelijk vergundDe Bie - Reyskensverbouwen van een woningMaalbosstraat 8
07/06/2021 voorwaardelijk vergundLuc Nysencreëren van twee loten in half-open bebouwingBosstraat 77
07/06/2021 voorwaardelijk vergundBen Bouchetbouwen van een bijgebouwRorenweg 23B
07/06/2021voorwaardelijk vergundMaggy Lemmensbouwen van een vrijstaande eengezinswoningBocholterstraat 73
07/06/2021voorwaardelijk vergundVos - Doumenuitbreiding dakkapel aan vergunde woning en verwijdering van verandaOmselweg 68
07/06/2021voorwaardelijk vergundBart Sweronbouwen van een tweede zwembad met koppeling aan de bestaande voorzieningenStift 4
27/05/2021WeigeringMarc Pieter Smeetshet kappen van bomen en struikenPanhovenstraat

Laatst bijgewerkt: 22/07/2021