beslissingen omgevingsvergunningen

​In overeenstemming met artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan je hieronder de beslissingen terugvinden rond omgevingsvergunningen in Bree.

overzicht beslissingen

 

datum

beslissing

aanvrager

aard van de aanvraag

locatie

 12/06/2019vergunningEric Holsteynshet aanbrengen van reclame aan de voorgevelOpitterstraat 11
 12/06/2019vergunningRonny Coninxhet afbreken van een bestaande garage en het bouwen van een tuinkamer en bergingAbroxweg 32
 05/06/2019aktenamePhilippe Coninxgrondwaterwinning BarrierstraatBarrierstraat
 05/06/2019aktenameANTARGAZ BELGIUMexploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit voor bovengrondse propaangastank van 1600 liter waterinhoudSolterweg 53
 05/06/2019aktenameCOPERTIZ BVBAhet plaatsen van een bronbemaling voor 25 dagen met een totaal debiet van max. 6000 m3Industrieterrein Kanaal-Noord
 29/05/2019aktenameDaniëlshet plaatsen van een serreKempstraat 58
 29/05/2019vergunningEerdekens - Verheyenhet afbreken van een garage en het plaatsen van houten omheiningWiekersbeekstraat 3
 29/05/2019vergunningHilvenhet bouwen van een verandaSint-Jobstraat
 29/05/2019weigeringVandebeekhet plaatsen van een verandaFilterstraat 57
 22/05/2019vergunningVandeweyer Recycling & Demolition bvbahet bouwen van een industriehal met kantoor en conciërgewoning en aanleg terreinBroekstraat 1
 22/05/2019vergunningKatholieke Basisscholen Bree vzwhet slopen van een bestaand en bouwen van een nieuw klasgebouw + open leercentrum lagere school BreeGrauwe Torenwal 16 en 16A + Leeuwerikstraat 8 en 8A
 22/05/2019vergunningBoonenhet bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwingOp de Koopman
 22/05/2019vergunningCustershet bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwingOp de Koopman
 22/05/2019weigeringPlessershet bouwen van een vrijstaand bijgebouwMeeuwerkiezel zn
 22/05/2019vergunningTruijenhet verkavelen van gronden voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoningSint-Jozefstraat
 22/05/2019vergunningEssershet verkavelen van grondenGenastraat 37
 09/05/2019weigeringSchouteden - Vanheeshet bouwen van een carportMeeuwerkiezel z/n
 09/05/2019vergunningBakkerij Kenis bvbaregulariseren van herinrichting, buitenaanleg, herleggen van de beek, machtiging van de overwelving en inrichting van het kantoorgebouwKanaalkom 40
 08/05/2019weigeringWoutersbijstellen verkaveling tot het creëren van 6 loten voor half open bebouwing en 1 lot voor open bebouwingBosstraat 111
 08/05/2019vergunningBOVER bvbahet uitbreiden van een bestaande industriehal, het aanleggen van verharding en het regulariseren van een vrijstaand bijgebouwBrugstraat 70
 08/05/2019vergunningSchreursinrichten van een studio in een bestaande woningWitte Torenwal 9
 08/05/2019aktenameSchrooteneen standaardgaragewerkplaats en winkelKipdorpstraat 28
 08/05/2019vergunningDaemen - Mertenshet verbouwen en uitbreiden van een woning, afbraak tuinhuis, bouwen carport met tuinberging en kappen naaldbomenDriehoevenstraat 14
 30/04/2019vergunningBraekershet aanleggen van een tuin Schutterijstraat 43
 30/04/2019vergunningSuleraux - Vandijckhet verbouwen van een woningBeukenhofstraat 27
 30/04/2019vergunningPoetshet bijstellen van een verkavelingCobbestraat 23