rechtspositieregeling en deontologie stad en OCMW

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van de lokale overheid kan je meer uitleg vinden over de procedures rond selectie, de loopbaan (inclusief de evaluatie, vorming en opleiding) en het ontslag. Ook vind je er de bepalingen in verband met salaris, vergoedingen, toelagen, verlof en afwezigheden.