besluiten van de burgemeester

De bevoegdheid van de burgemeester heeft een individuele draagwijdte. Dat betekent dat zij uitsluitend specifieke maatregelen kan nemen die slechts op één persoon of op een beperkte groep mensen van toepassing zijn en die enkel op een bepaalde plek in de gemeente gelden (daar waar het probleem zich voordoet of zich mogelijk zal voordoen). Die maatregelen kunnen zowel voor onbepaalde als voor een bepaalde tijd gelden.

De burgemeester van een gemeente kan besluiten nemen over verschillende aspecten van de openbare orde op basis van de artikelen 135 en 133 alinea 2 van de Nieuwe Gemeentewet. Het besluit moet worden voorafgegaan door een persoonlijke vaststelling van de burgemeester, de gemeentediensten of de politie.

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.