bijzonder comité van de sociale dienst

Het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW vergadert in besloten zitting over individuele dossiers, voornamelijk hulpverleningsdossiers. De OCMW-raad verkiest de voorzitter van dit comité, die lid is van de gemeenteraad/OCMW-raad en schepen van sociale zaken. De 8 leden van het comité zijn vanuit de OCMW-raadfracties aangesteld. Dit hoeven geen verkozen raadsleden te zijn.

samenstelling

N-VA (3)

Verjonging (3)

CD&V (2)

Vooruit (1)