ocmw-raad

De ocmw-raad is samengesteld uit alle leden van de gemeenteraad en vergadert eveneens 10 keer per jaar en dit over voornamelijk sociale aangelegenheden. De vergadering van de ocmw-raad vindt meestal aansluitend plaats op deze van de gemeenteraad.

Wil je graag een ocmw-raad bijwonen? Dat kan! De vergaderingen zijn namelijk vrij toegankelijk voor publiek. Denk er daarbij wel aan dat de deuren omwille van veiligheidsredenen 15 minuten na aanvang van de voorgaande gemeenteraad sluiten. De agenda van de volgende ocmw-raad vind je steeds terug in de raadpleegomgeving.