OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

aanvraagformulieren omgevingsvergunning

Op deze pagina kan je verschillende aanvraagformulieren vinden voor het bekomen van een omgevingsvergunning. Verder kan je ook steeds een handleiding en een voorbeeldformulier raadplegen. Aan de gele markering kan je zien of je de vraag moet invullen of niet.

Opgelet! Dit is enkel van toepassing wanneer de medewerking van een architect niet vereist is. Of je project al dan niet in aanmerking komt om analoog aan te vragen kan je nakijken via de onderstaande link.

aanvraagformulieren, handleidingen en voorbeeldformulieren