aanvraagformulieren omgevingsvergunning

Op deze pagina kan je verschillende aanvraagformulieren vinden voor het bekomen van een omgevingsvergunning. Verder kan je ook steeds een handleiding en een voorbeeldformulier raadplegen. Aan de gele markering kan je zien of je de vraag moet invullen of niet.

Opgelet! Dit is enkel van toepassing wanneer de medewerking van een architect niet vereist is. Of je project al dan niet in aanmerking komt om analoog aan te vragen kan je nakijken via de onderstaande link.

aanvraagformulieren, hadnleidingen en voorbeeldformulieren

het uitbreiden van een woning (melding)

het slopen van een constructie

het aanleggen van een zwembad, een terras of verhardingen

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit