inspraak en participatie

Participatie van burgers, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen leidt tot beter beleid, een bruisende samenleving en meer democratie. Want hun kennis en ervaring leiden tot betere beleidsvoorstellen. En meer betrokkenheid leidt tot een groter draagvlak voor beleidsvoorstellen, gedeelde verantwoordelijkheid en meer impact op het terrein.

In de reglementen hieronder lees je meer over het participatiebeleid van stad Bree en OCMW.