PFAS

In Bree is er een kleine kans op aanwezigheid van PFAS, maar we nemen het zekere voor het onzekere. Onze brandweer gebruikte jaren geleden bij oefeningen blusschuim met PFAS-of PFOA-bestanddelen gebruikte, weliswaar in minimale hoeveelheden.

Locaties:

  • Parking Carrefour en zwembad
  • Woonwijk aan de kazerne van de brandweer
  • Grasveld tussen zwembad en sportveld

In een perimeter van 100 meter rond deze locaties worden volgende aanbevelingen gegevens vanuit de brandweer:

  1. Laat kinderen niet spelen op onverhard terrein.
  2. Onze meest kwetsbare bevolking (kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromiteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden) consumeert best geen zelf-geteelde groenten, kleinvee of eieren.
  3. Gebruik geen grondwater.
  4. Pas een goede hygiëne toe: handen wassen, zeker voor de maaltijd.

Onze crisiscel heeft contact opgenomen met het Agentschap Zorg en Gezondheid aangaande deze aanbevelingen van de brandweer en meer bepaald, de interpretatie van spelende kinderen op onverhard terrein.

Dit is belangrijk voor onze sportterreinen waarop clubs actief zijn en kampen worden georganiseerd.

Ook wordt bij het Agentschap aangedrongen op een snelle testing van het terrein.

Wij begrijpen uw bezorgdheid en zullen al het nodige doen opdat hier zo snel mogelijk duidelijkheid rond komt. Momenteel zijn wij nog steeds in afwachting van verdere richtlijnen. 

Afbeelding via www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/over-pfas-kenmerken-verspreiding-risicos-en-maatregelen.