ondersteuning jeugd

subsidies jeugdverenigingen

Iedere vereniging, erkend door de Breese jeugdraad, kan via onderstaand subsidiereglement aanspraak maken op financiële ondersteuning. Het subsidiereglement bevat volgende onderdelen: vormingsubsidies, projectsubsidies, nutsvoorzieningen, jaarwerking, algemene werking en kampwerking.

Individuele jongeren die kadervorming (animator, hoofdanimator of (hoofd)instructeur) volgen komen ook in aanmerking voor de vormingssubsidie. Zij brengen hun attest van deelname best binnen bij de jeugddienst.