OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

maatregelen rond het coronavirus

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden. Kort samengevat werden volgende maatregelen getroffen:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen.

De Vlaamse Regering heeft op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goedgekeurd. Kort samengevat werden volgende verdere maatregelen hieromtrent getroffen:

  • de beslissingstermijn voor vergunningsaanvragen of beroepen tegen vergunningsbeslissingen, ingediend na 24 april 2020, wordt niet verlengd.
  • vergunningsaanvragen of beroepen waaraan een verlenging van de beslissingstermijn werd toegekend, blijven die verlening behouden.
  • vergunningsaanvragen en administratieve beroepen, ingediend vanaf 25 april 2020, worden behandeld binnen de normale behandelingstermijn.
  • lopende en gestarte openbare onderzoeken kunnen worden verdergezet vanaf zaterdag 25 april 2020.
  • nieuwe openbare onderzoeken kunnen georganiseerd worden vanaf 25 april 2020.

Wat betekent dit concreet voor de openbare onderzoeken?

Vanaf 25 april worden de opgeschorte openbare onderzoeken één voor één weer opgestart. Dit betekent dat je ook weer het recht hebt om relevante stukken in te kijken. Omdat wij jouw en onze veiligheid zoveel mogelijk willen waarborgen gaan wij als volgt te werk:

Bij voorkeur verlenen we je inzage op een digitale manier. Stuur daarvoor een mail naar omgevingsloket@bree.be met als onderwerp het dossiernummer. Dit kan je terugvinden in de onderstaande lijst. Daarna krijg je een tijdelijke hyperlink doorgestuurd waar je de relevante stukken kan inkijken.

Wil je toch graag op onze dienst langskomen om het dossier in te kijken? Bel dan naar 089 84 85 15 voor een afspraak. Wanneer je langskomt op onze dienst ben je steeds verplicht om de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te respecteren!

overzicht van de lopende openbare onderzoeken

van

tot

aanvrager

dossiernummer

aard van de aanvraag

locatie

10/06/202009/07/2020Ellen Creemers en Kim CreemersOMV_2020055107bouwen van een uitvaartcentrumPater Coninxlaan zn
08/06/202007/07/2020Katrien Casters en Marijn SpreuwersOMV_2020038213bouwen van een eengezinswoning met overdekt terras en carport, tijdelijke plaatsing van een woonunit en container (berging) tot na voltooiing der werkenSint-Jozefstraat 30
05/06/202004/07/2020Thomas VleeschouwersOMV_2020054746bouwen van een tuinhuis met overkappingCobbenberg 54
28/05/202026/06/2020Jozef SegersOMV_2019117118het hernieuwen van grondwaterwinningenMariahofstraat 35
22/05/202020/06/2020EPSILONOMV_2020008831inrichting of activiteitenKanaal-Noord
29/05/202027/06/2020WuytensOMV_2020054065bouwen van een bijgebouwSiemenstraat
25/05/20202/06/2020Toon PoetsOMV_2020056054bouwen van 7 urbanvilla'sKanaallaan
22/05/202020/06/2020Marleen LeijskensOMV_2020029004bijstellen verkavelingKipdorpstraat
18/05/202016/06/2020SCHOOLBESTUUR KATHOLIEKE BASISSCHOLEN BREE VZWOMV_2018136133renoveren van bestaand klasgebouw 'gebouw 1' en heraanleggen van de bestaande speelplaatsGrauwe Torenwal 16,16A16B en Leeuwerikstraat 8,8A
18/05/202016/06/2020Luc HellingsOMV_2020037697bouwen van een woonblok met 6 woongelegenheden en 8 staanplaatsenOpitterpoort 57
18/05/202016/06/2020Kunnen-CaelenOMV_2019162398herstellen van een landbouwbedrijf met bedrijfswoning naar zijn vergunde toestand, de functiewijzging van een landbouwbedrijf met bedrijfswoning naar een zonevreemde woning en het verbouwen van een zonevreemde woning met kantoorfunctie & de bouw van een losstaand bijgebouwSteenbergstraat 8
15/05/202013/06/2020Thierry GoossensOMV_2020031404gedeeltelijke functiewijziging van schuur tot schuur met vakantiewoningStukkenstraat
12/05/202010/06/2020TruyenOMV_2020037895uitbreiden van een melkveestal, afbreken en bouwen van een loods en aanleggen erfverharding + milieurubriekenBosstraat
13/05/202011/06/2020Bart TansOMV_2019153617bouwen van 2 woningen in halfopen bebouwing, gekoppeldMeeuwerkiezel
15/05/202013/06/2020Christiane BergmansOMV_2020023246afbraak bijgebouw, veranda en houten constructie, regularisatie aanbouw tot vakantiewoning en behoud overige delenKuilenstraat 62
11/05/202020/05/2020Laurent MoorsOMV_2020007808bijstellen van de verkaveling Op de KoopmanOp de koopman
15/05/202013/06/2020Weytjens - CuppensOMV_2020037731bouwen van een open eengezinswoningBoneputstraat
11/05/202009/06/2020Broekx BVBAOMV_2020018468nieuwbouw magazijn, na afbraak loods en aanleg erfverhardingDingenstraat
11/05/202009/06/2020Paredis JanOMV_2020045600aanleg zwemvijverBarrierstraat
08/05/202006/06/2020Orange Belgium NVOMV_2019125968plaatsen van een nieuwe vakwerkpyloonWijshagerstraat
05/05/202003/06/2020Breemans BVBAOMV_2020046077nieuwbouw landbouwloods na afbraak bestaande stallenProcessieweg
05/05/202003/06/2020BraekenOMV_2020009733aanleg mestsilo voor drijfmestRorenweg
04/05/202002/06/2020Bollen - ParedisOMV_2020026850bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carportOp de Koopman
04/05/202023/05/2020Dirk VanakenOMV_2019148500ontbossenSolterweg
04/05/202002/06/2020Josche GeeritsOMV_2020026460herbouwen van een bestaande woning, slopen van een woning, plaatsen omheining en kappen van bomenKipdorpstraat
04/05/202002/06/2020Karel van DommelenOMV_2019161910bouwen van woningen met bijgebouwen, gewijzigde plannenNieuwstadweg
04/05/202002/06/2020Kurt CreemersOMV_2020027702plaatsen van een verandaBeeckerveld
04/05/202002/06/2020Eddy BollenOMV_2020027877 bouwen van een carportKerkhofstraat
30/04/202029/05/2020Toon PoetsOMV_2020038053bouwen van appartementen en slopen van 2 bijgebouwenHillenstraat
04/05/202021/05/2020JP-Woonprojecten bvbaOMV_2019163871afbraak gebouwen, bouwen van 9 wooneenheden met carport en tuinbergingKanaalkom
04/05/202022/05/2020Flanders Meat Traders NVOMV_2019147317uitbreiding bestaande bedrijvigheid ingedeelde inrichting klasse 2Industrieterrein Kanaal-Noord 1449
04/05/202027/05/2020BRIMO NVOMV_2020015806bouwen van een ééngezinswoningJef van Hoofstraat
04/05/202012/05/2020Brebels-LambrechtOMV_2020015390bouwen van een ééngezinswoning met carportCobbenberg
04/05/202002/06/2020Brecht MartensOMV_2020039737verbouwen /functiewijziging woning in agrarisch gebiedHulsbosstraat
04/05/202002/06/2020Ad GoversOMV_2020037979bouwen van een tweewoonst met carport en kappen van bomenPater Neyenslaan 

Laatst bijgewerkt: 02/06/2020

online inkijken en bezwaar indienen

Je kan momenteel geen bezwaren indienen.