evenementen en activiteiten 2021

Context

Omdat er nog steeds federale coronamaatregelen gelden, is er ook dit jaar voor elke activiteit in Bree een extra coronacheck en gunstig advies vereist van de gemeentelijke crisiscel. De federale maatregelen evalueren doorheen het jaar. De nationale crisiscel voorziet deze updates -hetzij versoepelingen, hetzij verstrengingen- op basis van de coronacijfers. Alle kleine of grotere activiteiten en evenementen in Bree moeten steeds binnen dit kader georganiseerd worden.

Het is daarom nog steeds nodig om een bijkomend coronadraaiboek te voorzien, waarin je als organisator uitlegt op welke manier je de federale maatregelen omtrent veiligheid, afstand en hygiëne die gelden op de datum van je activiteit toepast en handhaaft tijdens je activiteit. 

Aanvragen kunnen enkel ingediend worden door erkende clubs en verenigingen. Wanneer de eigen sector of federatie een strengere maatregel (zoals afgelasting) oplegt, dient deze gevolgd te worden.

Gelieve je aanvraag steeds 3 weken voor datum via noodplanning@bree.be te bezorgen. We evalueren je aanvraag en geven advies onder voorbehoud van verstrenging (of versoepeling) van de federale richtlijnen. Aanvragen zonder coronadraaiboek kunnen niet goedgekeurd worden. Wanneer de federale maatregelen nog niet gekend zijn voor een periode die verder vooruit ligt, is het niet mogelijk om een goedkeuring onder voorbehoud te verlenen. Wij volgen het tempo en de concrete updates van de federale maatregelen.
 

Corona-draaiboek

Het corona-draaiboek om goedkeuring aan te vragen benoemt minstens deze zaken:

Activiteit

 • Datum en uur activiteit:
 • Aard activiteit:
 • Locatie activiteit:
 • Doel/noodzaak activiteit:
 • Contactgegevens organisator:
 • Contactgegevens coronaverantwoordelijke (= verantwoordelijk voor naleving maatregelen op dag zelf en telefonisch bereikbaar tijdens mogelijke controle):

Deelnemers en publiek*

 • Max. aantal deelnemers + manier van registratie:
 • Max. aantal medewerkers/vrijwilligers + manier van registratie:
 • Max. publieksaantal + manier van registratie*:
 • Manier van beperken van maximum aantal
 • Manier van registratie deelnemers/medewerkers/publiek:
 • Klopt dit met capaciteit van je gebouw of terrein rekening houdend met vereiste afstand?

* in bepaalde periodes zijn publiek niet toegelaten. Check hiervoor steeds de laatste update op https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Circulatie

 • Circulatieplan van de wandelrichting in het gebouw* wordt uitgetekend i.f.v. maximale afstand tussen aanwezigen (in bijlage toevoegen)
 • Circulatieplan van de wandelrichtingen op het terrein wordt uitgetekend i.f.v. maximale afstand tussen aanwezigen (in bijlage toevoegen)

* in bepaalde periodes zijn activiteiten binnen niet toegelaten. Check hiervoor steeds de laatste update op https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Hygiëne en afstand in de praktijk

 • Hoe gebeurt de toepassing van afstandsmaatregel tussen bezoekers? (plaatsaanduidingen, staanplaats/zitplaats, naar plaats begeleiden, stewards,…)
 • Hoe gebeurt de toepassing van hygiënemaatregelen? (ontsmetting materialen, handgel, sanitair,..)
 • Hoe communiceer je de afstands- en hygiënemaatregelen? (vb: mondmaskerplicht)
 • De coronaverantwoordelijke zorgt voor de controle, toepassing en handhaving van deze maatregelen op de dag zelf.

Catering, kantine, horeca*

In geval van drank en catering dien je de geldende Horeca-maatregelen toe te passen op jullie specifieke locatie/infrastructuur.

* in bepaalde periodes zijn catering, kantine en horeca niet toegelaten. Check hiervoor steeds de laatste update op https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Eventmatrix

Organisatoren van sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen MET publiek moeten bijkomend de federale eventmatrix in te vullen en het verslag van de scan door te sturen. Je kan dit doen via volgende link: https://www.covideventriskmodel.be/

 • Je maakt eenmalig een account aan
 • D.m.v. een vragenlijst geef je alle info van je event in 
 • De matrix doet een scan van het event
 • Je krijgt als resultaat een kleurcode (groen = positief advies / oranje = bijkomende maatregelen of aanpassing / rood = negatief advies).

Je voegt het verslag als bijlage toe aan het draaiboek dat je aan de dienst noodplanning bezorgt.


Goedkeuring gemeentelijke crisiscel

Het evenement kan enkel doorgaan na een goedkeuring van de gemeentelijke crisiscel. Je ontvangt een bevestigingsmail via noodplanning@bree.be.  Dankjewel om jullie aanvragen zo snel mogelijk door te mailen, ten laatste 3 weken voor de datum van je evenement. Zo is er tijd om te evalueren en eventuele aanpassingen mee te nemen voor een aangepaste aanvraag.