subsidie- en tariefreglementen

sport

Hierna kan je alle subsidie- en tariefreglementen vinden die betrekking hebben op 'sport'.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Subsidiereglement zwembadgebruik - lagere scholen van Bree16/12/201920/12/2019Subsidiereglement zwembadgebruik door lagere scholen van Bree (pdf)
Tarieven zwembad16/12/201907/01/2020Tarieven zwembad vanaf 01/01/2020 (pdf)

jeugd

Subsidie- en tariefreglementen die betrekking hebben op "jeugdwerking' tref je hier aan.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Subsidiereglement jeugdverenigingen  Subsidiereglement voor het Breese jeugdwerk en bijzondere projecten (pdf)
Reglement projectsubsidies inleefstages  Reglement projectsubsidies Zuidwerking: inleefreizen/stages (pdf)
Reglement speelkoffer  Reglement uitlenen speelkoffer (pdf)

cultuur

Subsidie- en tariefreglementen die gerelateerd zijn aan cultuuraangelegenheden vind je hier terug.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Tickets De Zeepziederij voor mensen in armoede17/02/202026/02/2020Reglement voor de tussenkomst tickets van cultuurhuis De Zeepziederij voor mensen in armoede (pdf)
Zeepziederij - reglement  Reglement voor het verhuur en gebruik van infrastructuur beheerd door cultuurhuis De Zeepziederij (pdf)
Reglement gebouwen in beheer van stad Bree en AGB Bree - goedkeuring algemene deel6/09/202114/09/2021Reglement gebouwen in beheer van stad Bree en AGB Bree - goedkeuring algemene deel

natuur

natuurgebonden subsidie- en tariefreglementen zijn hieronder te raadplegen.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Bevordering van vergroening van straten en pleinen17/02/202026/02/2020Reglement betreffende ingrepen tot bevordering van de vergroening van straten en pleinen (pdf)

projectondersteuning

Tot slot vind je hier reglementen terug inzake 'projectondersteuning'.

onderwerp

beslissingsdatum

publicatiedatum

titel - bijlage

Projectsubsidies Zuidwerking  Reglement projectsubsidies Zuidwerking (pdf)