algemeen overzicht centrumwerken 2020 - 2021

De volledige make-over van ons centrum is een infrastructuurverhaal: we pakken de basis aan. Ons verouderd rioleringsstelsel wordt volledig gemoderniseerd. Bij de heraanleg van het wegdek en de openbare ruimtes wordt rekening gehouden met de noden van een modern stadscentrum. Gezellige horeca en speciaalzaken zijn al aanwezig, knappe historische panden ook. Laten we deze de omkadering geven die ze verdienen. Zo kunnen inwoners en bezoekers de komende decennia trots gebruik maken van onze vele troeven.

Straat per straat

Deze operatie gebeurt in fases, waarbij telkens rekening gehouden wordt met de mobiliteit en bereikbaarheid van ons centrum in de steigers. De doorlooptijd wordt geschat op 400 werkdagen. De totale afwerking en groenaanleg wordt voorzien in oktober 2021. Voor een gedetailleerde timing en updates tijdens de loop van project kan je steeds terecht op https://www.bree.be/centrumwerken.

Overzicht straten en doorlooptijd

We informeren jullie over de volgorde waarin de straten heraangelegd worden. We vermelden de verwachte doorlooptijd per straat zo gedetailleerd mogelijk, zodat jullie een concreet beeld kunnen vormen van de aanpak. Dit is een benadering op basis van de informatie waarover we vandaag beschikken.

straten

 

Opgelet! Deze planning is steeds onder voorbehoud van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties zoals archeologische vondsten, stabiliteitsproblemen of Covid-19. Je houdt dus best rekening met een marge van ca. 14 dagen. Het is dus mogelijk dat deze timing in de loop van het project wordt bijgestuurd. 

 

plan

 

Deze informatie is steeds onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het project.
 

Start voorbereidende werkzaamheden Meinestraat op 6 juli

De eerste straat op de planning is de Meinestraat. Voor voetgangers blijft de doorgang tijdens deze werken steeds gewaarborgd. De toegangen tot de woningen worden aangelegd in begaanbaar puin. De Meinestraat zal tijdens de werken wel afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Augustijnerstraat. Parkeren in de straat is bijgevolg ook niet mogelijk.

Deze werken staan op de planning:

 • In de week voor het bouwverlof, met name van 6 juli tot 10 juli, breekt aannemer Hoogmartens de stoepen op zodat de Watergroep in de daaropvolgende weken de waterleidingen kan laten vernieuwen.
   
 • Tijdens het bouwverlof vernieuwt aannemer APK dan de bestaande waterleidingen in de Meinestraat. Eerst staat de kant met de even huisnummers op de planning, daarna de kant met de oneven huisnummers. Cementbuizen worden vervangen door PVC-leidingen. Na de vervanging worden alle huizen aangesloten op de nieuwe leidingen en moet het water gekeurd worden om te verzekeren dat het geschikt is voor consumptie. Deze werken duren tot 17 augustus.
   
 • Aansluitend in augustus/september legt aannemer Hoogmartens de volledige nieuwe riolering in de straat.

Het afwerken van de Meinestraat is voorzien voor oktober 2020.


Op de hoogte blijven of vragen stellen?

We communiceren op onze online kanalen en in de pers voor het bredere publiek en bezoekers van ons centrum. Voor bewoners en handelaars, gevestigd in het centrum, voorzien we deze hulplijnen om jullie op de hoogte te houden en vragen te beantwoorden:

 1. Download het online buurtplatform HOPLR en registreer je met je adres. Download vanaf 1 juli de mobiele app of surf naar www.hoplr.be. Via deze weg posten wij snelle en specifieke updates over wijzigingen in je straat. Je hebt ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
   
 2. Mail naar centrumwerken@bree.be of stel je vragen persoonlijk aan onze projectverantwoordelijken tijdens het wekelijkse spreekuur. Je vindt hen in het infopunt voor de centrumwerken op Markt z/n. Dit is de ingang tussen jeugddienst en Oxfam wereldwinkel. Je kan er (zonder afspraak) terecht elke dinsdag, van 10.00 u tot 12.00 u en dit vanaf september 2020.
   
 3. Stel je vragen rechtstreeks aan de werfleider of toezichter. Zij bevinden zich steeds op de werf zelf en richten hun bureel binnenkort in op een centraal punt.
   
 4. Verkies je papier boven een online platform? Schrijf je dan in voor de geadresseerde bewonersbrief via centrumwerken@bree.be met vermelding van je naam en adres. Inschrijven kan ook aan de Centrale balie van het stadhuis. Deze nieuwsbrieven zullen algemene info bevatten bij de aanvang van een nieuwe fase. Er zullen geen algemene, ongeadresseerde brieven bedeeld worden.

 

Vraag je gratis hinder-abonnement aan voor de centrumparking

Wanneer parkeren onmogelijk wordt in je eigen straat door de wegenwerken, dan bieden we je graag een gratis tijdelijk abonnement aan in onze ondergrondse centrumparking. Je kan dit abonnement aanvragen via parkeren@bree.be. Hou er rekening mee dat je hiervan uiteraard enkel gebruik kan maken zolang de werken in jouw straat plaatsvinden, en niet tijdens werkzaamheden in de omliggende straten.

 

Parkeer op de kleine ring

Daarnaast raden wij iedereen aan om zoveel mogelijk de parkings op de binnen- en buitenzijde van de kleine ring te gebruiken. Hier geldt een maximum parkeertijd van 2 uur, van maandag tot zaterdag van 10.00 u tot 18.00 u. Leg dus steeds je blauwe parkeerschijf! Er zijn heel wat wandelverbindingen vanaf die parkings, die toelaten om snel en vlot te voet in het centrum te geraken. 
 

Dank je voor jullie geduld!

Wij begrijpen dat de complete heraanleg van het centrum een grote uitdaging vormt! Voor ons om planning in theorie en praktijk na een lange periode van voorbereiding op mekaar af te stemmen, en hinder te beperken. Voor jullie om geduld uit te oefenen, en mee de positieve kijk te behouden. Straten openbreken zonder hinder is helaas niet mogelijk. We doen ons best om snel en vlot heraan te leggen én te communiceren.

Alvast bedankt voor jullie geduld!