Hoe gaat ons nieuw stadscentrum eruit zien na de wegenwerken?

Het is nog even samen geduld uitoefenen terwijl ons centrum wordt heraangelegd, maar we geven jullie alvast graag een vooruitblik. Hieronder leggen we enkele principes van de heraanleg uit. Je zal zien waarom wij zo enthousiast zijn over deze herinrichting!

Woonerf

Het volledige centrum binnen de kleine ring wordt woonerf. Een woonerf is hoofdzakelijk bedoeld voor voetgangers. Ze mogen dan ook de ganse breedte van de openbare weg gebruiken. Ook spelen op straat in een woonerf is toegelaten. Autobestuurders zijn toegelaten in een woonerf, maar de snelheid is hier beperkt tot 20 km per uur. Autoverkeer mag voetgangers niet hinderen en zeker niet in gevaar brengen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van spelende kinderen. De voetgangers mogen op hun beurt het verkeer niet nodeloos belemmeren. 

Parkeren

Het parkeren in een woonerf is enkel toegestaan in de hiervoor afgebakende parkeerplaatsen waar een letter P in is aangebracht, of waar een verkeersbord dit toelaat. Stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen zowel rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

Straatprofiel

De aanleg van de straten in een woonerf gebeurt van gevel tot gevel in één niveau. Je hebt dus geen niveauverschil waarbij de stoep hoger ligt dan het rijvak zoals voorheen. Op deze manier wordt de toegankelijkheid van de centrumstraten verhoogd. Denk hierbij aan het gemak voor rolstoelen, rollators, buggy’s en kinderwagens, slechtzienden en blinden, mensen slecht te been.

straatprofiel

 

Belevingszones

Afhankelijk van de breedte van de straat is er al dan niet plek voor een belevingszone. Soms is die belevingszone breed, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van de Markt (straat aan oude stadhuis), soms is de belevingszone onbestaande wanneer er geen ruimte meer over is. Deze zone kan op verschillende manieren ingevuld worden:

  • Parkeren voor auto/fiets
  • Groen: bomen, bloembakken, struiken
  • Terras
  • Zitgelegenheid
  • Kunstwerk

De invulling is flexibel. Dit wil zeggen dat er naargelang de behoefte kan geschoven worden met de inrichting van belevingszones.

Materialen van het wegdek

  • Straten krijgen lichtgrijze betonstraatstenen.
  • Pleinen zoals Markt en Vrijthof worden heraangelegd in lichtbruine klinkers.

De doorgangsweg krijgt een andere straatsteen dan de belevingszone en vrije doorgang voor de voetgangers. Op deze manier maken we duidelijk waar de gewenste plaats is voor de auto. Dit wordt nog geaccentueerd door het aanleggen van een 'nudging line'. Dit is een lijn in een ander materiaal die voor de automobilist een richting aangeeft.

Centraal plein

In het hart van het centrum krijgen we een heraangelegd Vrijthof, maar ook de straten rondom de kerk worden mee geïntegreerd in het plein. Zo krijg je het effect dat de kerk in het midden van ons centraal plein staat, in plaats van het plein dat achter de kerk ligt, zoals nu het geval is. 

 

plein

Conclusie: voetgangers eerst!

De auto is dus nog steeds welkom in ons nieuwe centrum, zowel als doorgaand verkeer aan een stapvoets tempo langs de nudging line als geparkeerd dichtbij je favoriete winkel voor een korte boodschap... maar wel in een ondergeschikte rol! Het nieuwe woonerf verwelkomt op de eerste plaats de voetgangers en spelende kinderen. Een grote stap vooruit dus voor bewoners en bezoekers.

Kom je uitgebreid winkelen of vertoeven in ons centrum, dan is het bijzonder handig om gebruik te maken van de parkeerplaatsen op de kleine ring (blauwe zone) of in de ondergrondse centrumparking aan voordelig tarief. Dit zowel tijdens als na de werkzaamheden.

 

Volledig herinrichtingsplan

Klik hier om de het pdf-bestand te openen om te kunnen inzoomen.

centrum

 

Legende gebruikte symbolen

legende

 

Meer info?

Mailen kan steeds naar centrumwerken@bree.be. Stel je vragen persoonlijk aan onze projectverantwoordelijken tijdens het wekelijkse spreekuur. Je vindt hen in het infopunt voor de centrumwerken op Markt z/n. Dit is de ingang naast de Oxfam wereldwinkel. Je kan er (zonder afspraak) terecht elke dinsdag, van 13.00 u tot 15.00 u en dit vanaf september 2020. Daarnaast is het steeds mogelijk om een afspraak vast te leggen op een ander moment.

Wil je er zeker van zijn dat je als bewoner of handelaar in het centrum geen update mist? Download het online buurtplatform HOPLR en registreer je met je adres.