Stad Bree wil bij de vergroening van haar centrum en haar deelgemeentes haar bewoners betrekken. Samen willen we inzetten op biodiversiteit en extra kwaliteitsvol groen. Daarom creëerden we de mogelijkheid voor het aanleggen van straatgeveltuinen en groene gevels en voor het plaatsen van bloembakken, zowel in het centrum als in de deelkernen.

Straatgeveltuin

Straatgeveltuin

 • Omschrijving
  • Een straatgeveltuin is een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelgrens,  tegen de gevel van een gebouw of een vrijstaande muur.
 • Voorwaarden
  • Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden:
   • Meld je aan via het meldingsformulier.
   • Alle voorzieningen van openbaar nut (straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen) moeten steeds zichtbaar en bereikbaar blijven.
   • De eigenaar of huurder die toestemming kreeg om het groen aan te leggen staat in voor het onderhoud en zorgt ervoor dat er geen gevaar voor verkeer en zwakke weggebruiker ontstaat.
   • Meer gedetailleerde info vind je in het volledige reglement
 • Tussenkomst stadsbestuur
  • Onze diensten leggen de straatgeveltuin aan incl. uitbreken verharding, leveren van potgrond en planten, plaatsen klimrek, …
  • Meer gedetailleerde info vind je in het volledige reglement vanaf artikel 4.
 • Uitvoeringswijze
  • De breedte van de geveltuin, loodrecht op de perceelgrens gemeten, is afhankelijk van de stoepbreedte.
  • Meer gedetailleerde info vind je in het volledige reglement vanaf artikel 5.

Groengevel (los van de grond)

Groengevel (los van de grond)

 • Omschrijving
  • Een groene gevel los van de grond is een verticale tuin die tegen de gevel bevestigd wordt en die geen contact maakt met de grond. De planten groeien in een alternatief groeimedium dat met behulp van een draagsysteem aan de gevel wordt bevestigd.
 • Voorwaarden
  • Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden:
   • Meld je aan via het meldingsformulier 
   • De eigenaar of huurder die toestemming kreeg om het groen aan te leggen staat in voor het onderhoud en zorgt ervoor dat er geen gevaar voor verkeer en zwakke weggebruiker ontstaat.
   • Meer gedetailleerde info vind je in het volledige reglement vanaf artikel 6.
 • Tussenkomst van het stadsbestuur
  • Voor de aanleg van de groengevel wordt een subsidie voorzien van 10 % van de aanleg met een max. van € 500,00 incl. BTW per kadastraal perceel.
  • De uitbetaling gebeurt na voorlegging van de factuur. Werken vanaf 2018 worden in aanmerking genomen voor subsidie.
 • Uitvoeringswijze
  • Het maximaal uitsteken van de gekozen constructie is gekoppeld aan de breedte van de stoep. Zie art. 5 a, b, c. in het volledige reglement

Bloembakken

Bloembakken

 • Omschrijving
  • Bloembakken zijn houders waarin planten worden geplaatst voor decoratieve doeleinden.
 • Voorwaarden
  • Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden:
   • Meld je aan via het meldingsformulier 
   • De eigenaar of huurder die toestemming kreeg om de bloembak te plaatsen staat in voor het onderhoud en zorgt ervoor dat er geen gevaar voor verkeer en zwakke weggebruiker ontstaat.
   • Meer gedetailleerde info vind je in het volledige reglement vanaf artikel 7
   • Extra voorwaarden voor inwoners van Bree centrum vind je in het volledige reglement vanaf artikel 7.1
 • Uitvoeringswijze
  • De maximale breedte van een bloembak mag 60 cm zijn als de stoepbreedte dit toelaat. Zie art. 5 a. in het volledige reglement.