Wat

De militieplicht is afgeschaft in België. Toch kan je een militiegetuigschrift nodig hebben bij een sollicitatie, voor het ziekenfonds, voor je pensioendossier... Mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift, dat bevestigt dat ze hun legerdienst hebben volbracht. Mannen geboren na 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Hoe aanvragen

Je kan je aanmelden via mycareer.be.

Via het tabblad 'mijn contactdossiers' kan je een 'nieuw contactdossier' aanmaken. Hier kies je 'militiegetuigschrift'. Je gegevens van je militaire dienst worden vervolgens toegevoegd aan je elektronisch loopbaandossier én enkele weken later staat het ook toegevoegd op mypension.be. Heb je een papieren document nodig, volg dan dezelfde weg en geef dit duidelijk aan in je beschrijving. Het attest van gewetensbezwaarde kan je op dezelfde manier opvragen.