OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

everzwijnen

meldpunt everzwijnen

Het everzwijn of wild varken is de laatste jaren sterk in opmars in Limburg. Jammer genoeg brengen deze dieren schade toe aan landbouwgewassen en privé-eigendom. Ze veroorzaken ook verkeersongevallen en zorgen mogelijk voor de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest.

Om de populatie in toom te houden werken de bevoegde overheden samen met de wildbeheerseenheden en de terreinbeheerders. In eerste instantie focust men op de schade van everzwijnen aan landbouwgewassen en in het verkeer, maar in principe kunnen alle vormen van schade worden gemeld.

schade melden

We vragen om de aanwezigheid van everzwijnen in Bree en de veroorzaakte schade te melden via www.natuurenbos.be/meldpuntschade. Je dient je bij dit e-loket aan te melden met een elektronische kaartlezer. Daarna kan je de exacte locatie aanduiden en foto’s opladen. Aan de centrale balie van het stadhuis helpen we je graag op weg indien nodig.

schadevergoeding

Enkel voor specifieke vormen van wildschade is er een vergoeding mogelijk. Deze kan je apart aanvragen via https://eloket.natuurenbos.be/fauna_en_flora . Enkel een melding via het meldpunt is dus niet voldoende.

Meer info over verschillende diersoorten die schade veroorzaken en hoe je dit kan vermijden vind je op de website
www.natuuralsgoedebuur.be.